Tüm Duyurular

 

BASIN AÇIKLAMASI-YENİ BİR SÖZLEŞME YOK! ECZANELER SÖZLEŞME YENİLİYOR

BASIN AÇIKLAMASI-YENİ BİR SÖZLEŞME YOK! ECZANELER SÖZLEŞME YENİLİYOR

Ankara, 18 Şubat 2010 BASIN AÇIKLAMASIYENİ BİR SÖZLEŞME YOK! ECZANELER SÖZLEŞME YENİLİYOR Bilindiği gibi Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 19.01.2009 tarihinde 3 yıllık bir protokol imzalanmış ve 16 Aralık 2009’da da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Birliğimize noter aracılığıyla yapılan tebligat ile tek taraflı olarak fesih edilmişti. Ancak Danıştay 10.Dairesinin 2009/16187 ve 2010/147 Esaslarına kayden açılan davalarda aldığı yürütmeyi durdurma kararları ile fesih işleminin yürürlüğü durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurma kararına uygun olarak halen yürürlü...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN TNF BLOKERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN TNF BLOKERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

37.A.00.00689Ankara, 16.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın web sayfasında yayımlanan 10.02.2010 tarihli “SGK BAŞKANLIĞINDAN TNF BLOKERLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU” başlıklı duyuru ile; - TNF bloker ilaçlar için; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 23.11.2009-73 sayılı genelge sonrasında, Genelgenin uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 07.1.2010 tarih, 1303 sayılı yazı ile açıklık getirildiği, bu yazıda; - Tedaviye ilk başlayacak hastalarda “TNF Bloker İlaçlar...


SGK 2009 KASIM AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK 2009 KASIM AYI FATURALARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgiye göre; 2009 Kasım ayı ilaç fatura bedelleri 17 Şubat 2010 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacaktır. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


YEŞİL KART İLAÇ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

YEŞİL KART İLAÇ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yapılan görüşmede; İl Sağlık Müdürlüklerine 11 Şubat 2010 (dün) tarihi itibariyle, Yeşil Kart ilaç fatura bedeli olarak yaklaşık 100 Milyon TL’lik tutarın aktarımının gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, İl Sağlık Müdürlüklerince haftaya yapılacak dağıtımın sonucunda söz konusu tutarların eczacıların hesaplarına yatırılacağı bildirilmiştir. TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURULUR.


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgiye göre; Katılım payı tutarlarının 15 Şubat 2010 Pazartesi günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur


MALİYE BAKANLIĞI'NIN, SGK'YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİ...

MALİYE BAKANLIĞI'NIN, SGK'YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010 tarih ve 1422 sayılı duyuruda, kamu idarelerinde çalışmakta olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin olarak yürütülecek işlemleri belirleyen ve 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Tebliğ hakkında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilmiştir. Sö...


SGK BAŞKANLIĞININ İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİ...

SGK BAŞKANLIĞININ İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİLİ HAKKINDA DUYURUSU

37.A.00.00541Ankara 05.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINABilindiği gibi, 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayaktan hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı tutarları ve tahsil yöntemi yeniden belirlenmiş, muayene katılım payı tahsili ile ilgili olarak, Tebliğin (2) numaralı maddesinin son fıkrasında, ““İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyo...


MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 211 SAYILI T...

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN PERSONELİN TEDAVİLERİ HAKKINDA DUYURUSU

05.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Kurumun web sitesinde (www.bumko.gov.tr) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personelin sağlık yardımları hakkında bir duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuru ile, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 5 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ”in, “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 n...


SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN YÜKSEK ÖĞRET...

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN DUYURU

37.A.00.00467Ankara, 29.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAT.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 28.01.2010 tarih, 1025 sayılı “Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık giderlerinin yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmasına ilişkin duyuru” yayımlanmıştır. Duyuruda, 2009 yılında kamu görevlilerinin genel sağlık sigortasına devrine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen yazılarda, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrenci...


SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEM...

SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEMELERİ

SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEMELERİ Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden, 22.01.2010 ve 26.01.2010 tarihlerinde yayımlanan listelerle toplam 56 kalem ilacın kamu kurum iskontosu düşürülmüştür. Söz konusu listeler yazımız ekinde meslektaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.SGK Tarafından Yayımlanan 23.01.2010 Tarihli Liste İçin Tıklayınız.. SGK Tarafından Yayımlanan 26.01.2010 Tarihli Liste İçin Tıklayınız..


SAĞLIK, İLAÇ VE ECZACILIK İSTATİSTİKLERİ WEB SİTEMİZDE

SAĞLIK, İLAÇ VE ECZACILIK İSTATİSTİKLERİ WEB SİTEMİZDE

SAĞLIK, İLAÇ VE ECZACILIK İSTATİSTİKLERİ WEB SİTEMİZDE Türkiye, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine ilişkin temel sağlık, ilaç ve eczacılık istatistikleri, web sitemizin sol bölümündeki menüde "İstatistik" başlığı ile yayındadır. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


SGK ÖDEMELERİNDEN DÜŞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA...

SGK ÖDEMELERİNDEN DÜŞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA

SGK ÖDEMELERİNDEN DÜŞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA Bilindiği gibi, Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili” başlıklı maddesinde yapılan düzenleme gereğince, sigortalı/hak sahibinin sağlık kuruluşlarındaki muayenelerine ilişkin muayene katkı payı, eczaneler tarafından tahsil edilmekte, Kurum tarafından eczanelere yapılan ödeme işlemlerinde, o fatura dönemindeki muayene ücretine ilişkin tutar, eczaneye yapılan ödeme tutarından kesilmektedir. Eczanelere yapılan geri ödeme tutarlarında, Kurum ...


UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR!

UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR!

21.01.2010BASIN AÇIKLAMASI Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK, GDO’lu ürünler ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştır. Açıklama şöyle; UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR! Dün basına da yansıdığı üzere, Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerin ithal edilmesinin önünü açan ve kapsamını genişleten Yönetmelik 20 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle birlikte, yürürlüğü 1 Mart’a ertelenen maddelere ilave edilen 5. madde çok büyük önem taşıyor. Bu madde, “GDO’lu ürünlerin bebek ...


SGK KAMU KURUM İSKONTOSU ORANLARI LİSTESİ ve KKİ UYGULAMALARINDA FARKL...

SGK KAMU KURUM İSKONTOSU ORANLARI LİSTESİ ve KKİ UYGULAMALARINDA FARKLILIK GÖRÜLEN İLAÇLAR LİSTESİ

SGK KAMU KURUM İSKONTOSU ORANLARI LİSTESİ ve KKİ UYGULAMALARINDA FARKLILIK GÖRÜLEN İLAÇLAR LİSTESİ Birliğimiz tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçların depolardan temin koşullarını içeren listeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan “Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasında Farklılık Görülen İlaçlar Listesi”, Birliğimiz resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 29.12.2009 ve 08.10.2010 tarihli haberlerimiz ile üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. Söz konusu liste...


DEVLET PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ REÇETELERİNİN KARŞILANMAMASI HK.

DEVLET PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ REÇETELERİNİN KARŞILANMAMASI HK.

Aksaray, 19/01/ 2010 Sayı: 00022 / 2010 Eczacı Odamız tarafından dağıtılan Pansiyonlu okullardaki parasız yatılı öğrencilerin ilaç giderlerinin hangi Kurum tarafından karşılanacağı konusunda şu an için Kurumlar arasında bir anlaşmazlık olup, sorunun çözümü konusunda T.E.B.Merkez Heyeti gerekli merciler ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu konu ile ilgili TEB’in web sayfasından duyurduğu yazısı aşağıdadır. Ancak bu sorun aşılana kadar 14 Ocak 2010 tarihine kadar verilen reçetelerin faturaları kesilerek ilgili kurumlara gönderilecek olup, 15 Ocak 2010 tarihinden sonra gelen reç...


SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DUR...

SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI

SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile, Eczane Sözleşmelerinin yürütümüne devam edeceği bildirilmiştir. Duyuru metni aşağıdaki şekildedir: "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği Arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanarak 01/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren ?Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol? (10.1) numaralı maddesine istinaden 16/12/2009 tarih...


SGK'NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TE...

SGK'NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TEB MERKEZ HEYETİNİN AÇIKLAMASI

SGK'NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TEB MERKEZ HEYETİNİN AÇIKLAMASI Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Birliğimiz arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan ?Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol?ün; noter aracılığıyla 16.12.2009 tarihinde yapılan tebligat ile tek taraflı olarak feshedilmesi işlemi T.C. Danıştay Onuncu Daire?nin 12.01.2009 tarihli kararı ile durdurulmuştur. Bu karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, işleme ilişkin savunma verildikten...


DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK PROVİZYON SİST...

DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK PROVİZYON SİSTEMİ'NDE YAYIMLANAN MESAJ HAKKINDA

DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK PROVİZYON SİSTEMİ'NDE YAYIMLANAN MESAJ HAKKINDA BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacaktır. Ancak SGK?ya devri gerçekleşecek olan bu kişilerin kurumlarının, Kurum Provizyon Sistemi?nde tanımlı bulunmayan kodların...


SGK'YA DEVREDİLEN KURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK'YA DEVREDİLEN KURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK'YA DEVREDİLEN KURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEKamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacaktır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık hizmetleri devralınacak kişilerin çalışmış oldukları Kurumların bu kapsam dahilinde olup olmadığı konusunda çeşitli tereddütler yaşanması üzerine Birliğimiz ile Kurumlar arasında...


BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA!

BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA!

BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA! 15.01.2010 BASIN AÇIKLAMASI SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA! Değerli Basın Mensupları, SGK 16 Aralık?ta 4 Aralık?taki sorunlarımıza dikkat çekmek için tüm Türkiye?de yaptığımız kapatma eylemimizi gerekçe göstererek sözleşmelerimizi feshetmişti. Fesih, 16 Ocak?tan itibaren geçerli olacak, bu tarihten itibaren hastalarımız için faturalı / fişli ilaç dönemi başlayacaktı. Hastalarımız bedelini ödeyerek ilaçlarını alacak, faturalarının karşılığını ise SGK?dan tahsil edecekti. Bu durum, hem hastalarımızın ilaca ulaşm...