Tüm Duyurular

 

KAREKODSUZ ÜRÜNLERİN İADESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

KAREKODSUZ ÜRÜNLERİN İADESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

İlaç Takip Sisteminin işleyişi ile ilgili değerlendirme yapmak ve karekodsuz ilaçların durumu konusunu değerlendirmek üzere uygulamanın tüm ilgili taraflarının katılımı ile (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği, sanayiciler ve depocular) Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ başkanlığında 20.05.2010 (dün) bir toplantı yapılmıştır. Toplantı hakkında, internet sayfamızda yayımlanan “20.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN “İTS İŞLEYİŞİ VE KAREKODSUZ İLAÇLARIN DURUMU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” HAKKINDA BİLGİLENDİRME” ba...


20.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN “İTS İŞLEYİŞİ VE KAREKODSUZ İLAÇLAR...

20.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN “İTS İŞLEYİŞİ VE KAREKODSUZ İLAÇLARIN DURUMU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İlaç Takip Sisteminin işleyişi ile ilgili değerlendirme yapmak ve karekodsuz ilaçların durumu konusunu değerlendirmek üzere uygulamanın tüm ilgili tarafları (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği, sanayiciler ve depocular), Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ başkanlığında 20.05.2010 (dün) bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, -01.01.2010 tarihinden itibaren firmalar tarafından karekodsuz ürün üretilemeyeceğinin Yönetmelik ile belirlenmiş olduğunu, -19.02.2010 tarihinde sektö...


YEŞİL KART REÇETELERİNİN TEBEOS'A OTOMATİK AKTARIMI SIRASINDA YAŞANAN ...

YEŞİL KART REÇETELERİNİN TEBEOS'A OTOMATİK AKTARIMI SIRASINDA YAŞANAN PROBLEMLER, YAPILAN GÜNCELLEME İLE GİDERİLDİ

Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanarak Türkiye genelinde 24 bin meslektaşımızın hizmetine sunulan TEBEOS Eczane Otomasyon Programı ile ilgili; Birliğimize ve Çağrı Merkezimize iletilen tüm sorunlar teknik ekibimiz tarafından titizlikle incelenerek gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 16 Mayıs tarihinde başlayan İTS uygulamaları ve TEBEOS Programının ilk kurulum işlemlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı, meslektaşlarımıza kesintisiz ve daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla Çağrı Merkezimizin kapasitesi üç kat artırılmış olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 09.00 ...


AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENELERİNDE 2 TL KATILIM PAYI ALINMASI UYGULAMASI HA...

AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENELERİNDE 2 TL KATILIM PAYI ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA DANIŞTAY 10.DAİRESİNİN ALMIŞ OLDUĞU YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENELERİNDE 2 TL KATILIM PAYI ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA DANIŞTAY 10.DAİRESİNİN ALMIŞ OLDUĞU YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI Birliğimiz tarafından, 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin muayene katılım paylarını düzenleyen 1,2,3 üncü maddelerinin iptali ve yürütülmesinin açılması istemiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davada Danıştay Onuncu Daire tarafından 20.04.2010 tarih Esas No: 2010/1063 sayılı karar ile, Tebl...


YEŞİL KARTLI HASTALARDAN AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMASI HAKK...

YEŞİL KARTLI HASTALARDAN AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENE ÜCRETİ ALINMAMASI HAKKINDA

37.A.00.00192520.05.2010 BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 14.05.2010 tarihinde yayımlanan 6957 sayılı Genelgede, 18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12 sıra No’lu “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ” hakkında açılan idari davalar üzerine, Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı tarafından verilen muhtelif kararlarda; Tebliğ’in “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınması” başlıklı 6 ncı maddesinin ...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK GÖRSEL VE YAZILI BASINDA YER ALAN...

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK GÖRSEL VE YAZILI BASINDA YER ALAN ERTELEME VE İPTAL HABERLERİ HAKKINDA

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK GÖRSEL VE YAZILI BASINDA YER ALAN ERTELEME VE İPTAL HABERLERİ HAKKINDA Sağlık Bakanlığı tarafından 30.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği”nin geçici 2.Maddesinde “01.01.2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce üretilmiş ürünler 01.01.2011 tarihine kadar piyasada satılabilecektir.” Hükmü yer almasına karşılık, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 02.0...


ECZACI KAMUOYUNDA TEDİRGİNLİK YARATAN HABERLER HAKKINDA TEB MERKEZ HEY...

ECZACI KAMUOYUNDA TEDİRGİNLİK YARATAN HABERLER HAKKINDA TEB MERKEZ HEYETİNİN DUYURUSU

İlaç takip sistemine geçiş ile ilgili yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı süreçte, Türk Eczacıları Birliği olarak, kendi protokol düzeyimizde, resmi Kurumlarla gerekli görüşmeleri yapmakta ve bu görüşmeler sonucunda yayınladığımız duyurularla Bölge Eczacı Odalarımız ve resmi internet sitemiz kanalıyla eczacı kamuoyunu bilgilendirmekteyiz. Ancak, kendilerinde eczacılarımız adına görüşmeler yapma yetkisini gören bazı oluşumlar, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunda isimlerini açıklamadıkları birtakım yetkililerle (!) görüşmeler yapmakta ve bunlara dayalı olarak eczacı kamuoyuna bilgilendirmelerde bu...


İTS UYGULAMALARI HAKKINDA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİNİN 18....

İTS UYGULAMALARI HAKKINDA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİNİN 18.05.2010 TARİHLİ DUYURUSU

Bilindiği gibi, 16.05.2010 Pazar günü karekodlu ilaçların eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemine bildirimi işlemleri başlamıştır. 17.05.2010 Pazartesi günü ülke genelindeki tüm eczanelerin sisteme giriş yapması ile Medula ve İlaç Takip Sistemine ulaşım imkansız hale gelmiş, bu durum ilaç temin hizmetinin sürdürülmesini engellemiştir. TEB Merkez Heyeti, ilaç takip sistemi ile ilgili sorunları aktarmak ve çözüm önerilerimizi aktarmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile bir görüşme yapmış, görüşme ile ilgili bilgilendirme dün akşam saatlerinde internet sayfamızda ya...


SAĞLIK BAKANLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ İLAÇ TAKİP Sİ...

SAĞLIK BAKANLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün internet sayfasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Nihat Tosun ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. M.Emin Zararsız imzaları ile İlaç Takip Sistemi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır: İlaç Takip Sistemi Hakkında Duyuru Uzun zamandır üzerinde çalışılan İlaç Takip Sistemi (İTS) 16 Mayıs 2010 Pazar günü saat 00:00’dan itibaren uygulanmaya başlamıştır.Sistemin uygulanmaya başladığı andan itibaren Türkiye’de bütün nöbetçi eczanelerde sistem sorunsuz bir şekilde çalışmış olmakla birlikte, 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde...


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İLE YAPILAN GÖRÜŞM...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti bugün saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile görüşme yaparak, İlaç Takip Sistemi Uygulamaları ile ilgili olarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi aktarmıştır. Görüşmede; 1.Medula Sistemi ve İTS’nin şu anda çalışmadığı, hastaların eczanelerde beklemekte, hem hastalar hem de eczacılar açısından büyük sıkıntılar yaşanmakta olduğu; 2.Eczanelerde çok sayıda karekodsuz ilaç bulunduğu; bu ilaçların G2D (geçici karekod) ile etiketleme işleminin firmalar tarafından yerine getirilmediği; ilaç firmalarının depolarda...


YEŞİL KARTLI HASTALARA AİT REÇETELERİN İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İ...

YEŞİL KARTLI HASTALARA AİT REÇETELERİN İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İŞLEMLERİ

YEŞİL KARTLI HASTALARA AİT REÇETELERİN İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İŞLEMLERİ Birliğimize ulaşan soru ve bildirimlerden, yeşil kartlı hastaların reçete girişi işlemlerinin eski provizyon sistemi üzerinden devam ediyor olması nedeniyle, yeşil kartlı hastalara ait ilaçların satışının İlaç Takip Sistemine bildiriminin zorunlu olmadığı yönünde yanlış bir kanı bulunduğu anlaşılmaktadır. İlaç Takip Sistemi, reçeteli ve reçetesiz olarak karşılanan tüm ilaçları kapsayan bir sistem olup, 16.05.2010 tarihinden itibaren, eczanelerin tüm ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemine bildirerek sistemden onay a...


REÇETE GİRİŞ VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İŞLEMLERİNİ ÖRNEKLEYEN K...

REÇETE GİRİŞ VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İŞLEMLERİNİ ÖRNEKLEYEN KISA FİLMLER

Ülkemizde, ilaç güvenliğini artırmak ve ilaç sahteciliğine karşı savaşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan “İlaç Takip Sistemi” 16.05.2010 Pazar gününden itibaren başlamış olup, tüm eczanelerimiz, ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemine bildireceklerdir. Reçetelerin sisteme girişi ve İlaç Takip Sistemine bildirim işlemlerinde meslektaşlarımıza yardımcı amacıyla, çeşitli reçete ve satış tiplerini örnekleyen görsel sunumlar kısa filmler halinde hazırlanmıştır. Film içerikleri, 1. Eski tip, yani sadece barkod ve kupürlü ilaçlar içeren bir reçetenin Medula Provizyon Sistem...


AKILCI İLAÇ KULLANIMI TANITIM FİLMİNİN ULUSAL KANALLARDA GÖSTERİMİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI TANITIM FİLMİNİN ULUSAL KANALLARDA GÖSTERİMİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI TANITIM FİLMİNİN ULUSAL KANALLARDA GÖSTERİMİ Bilindiği gibi bu yıl 14 Mayıs Eczacılık Haftası'nda, ilaç ve eczacılık hizmetlerinin görünür kılınmasını sağlayacak, diğer yandan toplum sağlığını ve kamu yararını arttıracak bir konu olan 'Akılcı İlaç Kullanımı' konusunda bir kampanya başlatılmıştır. Kampanya kapsamında hazırlanmış olan tanıtım filmi 15.05.2010 Cumartesi akşamından itibaren, bir hafta süreyle ulusal kanallarda gösterilecektir. Gösterime ilişkin detaylar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE REÇETE GİRİŞİ VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİN...

MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE REÇETE GİRİŞİ VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İŞLEMLERİ

MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE REÇETE GİRİŞİ VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM İŞLEMLERİ 16.05.2010 tarihinden itibaren, eczaneler tarafından Medula Eczane Provizyon Sistemine Reçete Girişi ve İlaç Takip Sistemine bildirim işlemlerinde, aşağıdaki işlem basamaklarının izlenmesi gerekmektedir: 1.Eczane otomasyon programı açılır ve varsa güncellemeler alınır. 2. Program içerisinde sağ üst köşede yer alan SGK provizyon linkinden Medula Provizyon Sistemi açılır. (TEBEOSkullanan eczanelerde sistem mutlaka TEBEOS programı içerisinden açılmalıdır.) 3. Reçete ve eki belgelerin (rapor vb.) Sağlık...


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARINA GEÇİŞ KONUSUNDA 14.05.2010 TARİHLİ B...

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULAMALARINA GEÇİŞ KONUSUNDA 14.05.2010 TARİHLİ BİLGİLENDİRME

Ülkemizde, ilaç güvenliğini artırmak ve ilaç sahteciliğine karşı savaşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan “İlaç Takip Sistemi” nin eczaneler açısından uygulama tarihi 16.05.2010 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 16.05.2010 Pazar gününden itibaren, tüm eczanelerimiz, ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemine bildireceklerdir. İlaç Takip Sistemi uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için, eczanelerde karekod okuyucu ve İlaç Takip Sistemi ile uyumlu olarak çalışan bir eczane işletim sistemi bulunması gerektiği, Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan duyurula...


BASIN AÇIKLAMASI: İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SORUNLARLA BAŞLIYOR!

BASIN AÇIKLAMASI: İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SORUNLARLA BAŞLIYOR!

Ankara, 14 Mayıs 2010BASIN AÇIKLAMASI İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SORUNLARLA BAŞLIYOR! TEB Merkez Heyeti, 16 Mayıs 2010 Pazar Günü uygulamaya geçecek olan İlaç Takip Sistemi’yle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle; Ülkemizde, ilaç güvenliğini sağlamak ve ilaç sahteciliği ile mücadele etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “İlaç Takip Sistemi” adıyla bir sistem kurulmuştur. İlaç Takip Sistemi’nin bir ilacı tanıyabilmesi için, bu ilacın ambalajının üzerinde “karekod” tanımlayıcı bulunması ve ilacın eczane tarafından karekod okuyucu ile okutularak,...


SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİRMALARA KAREKO...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİRMALARA KAREKODLU ÜRÜNLERLE İLGİLİ DUYURUSU

.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14.05.2010 tarihinde (bugün), karekodlu olarak üretildiği halde İlaç Takip Sistemine üretim bildirimi yapılmayan ürünler ve bu durumda karşılaşılması muhtemel sorunlar ile ilgili olarak “Firmalara Karekodlu Ürünlerle İlgili Duyuru” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru metni; “Bilindiği üzere 16 Mayıs itibariyle İlaç Takip Sistemi eczaneler tarafından kullanılmaya başlanacaktır. Karekodlu üretilmiş bütün ürünler piyasaya çıkarılmadan önce sisteme mutlaka bildirilmiş olmalıdır. Piyasadaki karekodlu...


SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PROVİZYON SİSTEM...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN PROVİZYON SİSTEMİ OLMAYAN GERİ ÖDEME KURUMU BAŞLIKLI DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, eczanelerin reçete karşılığı nakit olarak sattıkları ürünlerin satışları ile ilgili olarak www.iegm.gov.tr adresinde “Provizyon Sistemi Olmayan Geri Ödeme Kurumu” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru metni; “Bilindiği üzere 16 Mayıs 2010 tarihinde itibaren eczaneler tüm satışlarını İlaç Takip Sistemine bildirecek ve satılan ürünler için sistemden onay alacaklardır. Eczanelerin reçete karşılığı nakit olarak sattıkları ürünlerin satışları için İlaç Takip Sistemi’nde “Provizyon Sistemi...


AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENELERİNDEN ALINAN KATILIM PAYININ DANIŞTAY TARAFIN...

AİLE HEKİMLİĞİ MUAYENELERİNDEN ALINAN KATILIM PAYININ DANIŞTAY TARAFINDAN İPTALİ HAKKINDA SGK'NIN YAYIMLAMIŞ OLDUĞU GENELGE

37.A.00.00188814.05.2010 BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 2010/63 sayılı Genelge ile, Türk Tabipler Birliği tarafından Kurum aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1. ve 2. maddelerinin, ail...


TEBEOS KURULUM İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TEBEOS KURULUM İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge gereğince, İlaç Takip Sistemi uygulamaları eczaneler açısından 16.05.2010 tarihinde başlayacaktır. MEDULA Eczane Provizyon Sistemi, Yeşil kart provizyon sistemi ve İlaç Takip Sistemi ile uyumlu olarak çalışan bir eczane işletim sistemi olan TEBEOS Programı Birliğimiz tarafından tüm Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiş ve TEBEOS CD’lerini Odasından temin eden meslektaşlarımız tarafından kurulum işlemlerinin yapılmasına başlanmıştır. Kurulum ve kullanım sırasında...