Tüm Duyurular

 

E-FATURA, E-ARŞİV FATURA İŞLEMLERİ HAKKINDA.

E-FATURA, E-ARŞİV FATURA İŞLEMLERİ HAKKINDA.

Sayın meslektaşımız, 01.01.2020 tarihi itibariyle brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan eczaneler, zorunlu olarake-Deftersistemine,bürüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan eczaneler, 1 Temmuz 2020 tarihinde zorunlu olarake-Faturasistemine geçecektir. Brüt satış hasılatı bu rakamların altında olan eczaneler;1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL'yi (vergi mükelleflerine ve SGK'ya düzenlenenler açısından) ve vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL'...


2020 YILI TEB VE ODA AİDATLARI

2020 YILI TEB VE ODA AİDATLARI

Sayın meslektaşımız, 2020 yılı aidatları aşağıda belirtilmiştir. 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği kanunun 55. maddesinin b fıkrası gereği; eczacılarımızın yıllık aidatlarını 28.02.2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur. ECZANE ECZACISI 73,03 TEB Oda Aidatı 292,12 TEB Yardımlaşma Sandığı 1.095,45 Oda Giderlerine Katılım Payı +…………. 1460,60 TL KAMU ECZACISI 36,52 TEB Oda Aidatı 109,55 TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatı +……………… 146,07 ...


Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında.

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvuruların,eys.titck.gov.tradresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden20/01/2020 - 18/02/2020tarihleri arasında alınarak eczacı yerleştirme işleminin yapılacağı, Başvuru s...


(GÜNLÜ) 2020 YILI TERAZİ VE GRAM TAKIMI İŞLEMLERİ...

(GÜNLÜ) 2020 YILI TERAZİ VE GRAM TAKIMI İŞLEMLERİ...

Değerli Meslektaşlarımız; Eczanelerimizde kullandığımız terazilerin gram takımlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince2 yılda birperiyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak eczanelerimizin 2 işlem yapması gerekmektedir. (Terazi muayene işlemi ve Gram takımı muayene işlemi) Terazi Muayene İşlemleri Hassas Terazi Kontrolü için başvurmak isteyen üyelerimizin aşağıda bulunan ve anlaşmalı olduğumuzÇalışkan Ölçü ve Tartı Aletlerineait dilekçeyi2 nüshadoldurarak(Bir dilekçe kontrollerde gösterilmek üzere eczanede kalacak,...


Linezone 2 mg/ml IV İnfüzyon Çözeltisi Hakkında.

Linezone 2 mg/ml IV İnfüzyon Çözeltisi Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 16.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Farmako Eczacılık A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Linezone 2 mg/ml IV İnfüzyon Çözeltisi” adlı ürünün 4518808 partisi ile ilgili olarak Kuruma iletilen bildirim nedeniyle gerekli inceleme ve analiz sürecinin başlatılmış olduğu ve analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği bildirilmiştir. Kurum duyurusu için tıklayınız.


KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz.

KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve Medula Provizyon Sistemi'nde belirtilen Kamu Kurum Iskontosu (KKİ) oranları ile ilaç dağıtım kanalları tarafından uygulanan KKİ oranları arasında bazı ilaçlar için uyuşmazlıklar olduğu bilinmektedir. Bahse konu ilaçlar sürekli artmakta olup, konuya dair bilgiler düzenli olarak Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmektedir. Hastalarımızın ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaratan ve meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açan bu durum ile ilgili olarak KKİ uygulanmayan ve/veya eksik uygulanan ilaçları i...


17 OCAK 2020 CUMA GÜNÜ YAPILACAK EĞİTİMLER HAKKINDA!

17 OCAK 2020 CUMA GÜNÜ YAPILACAK EĞİTİMLER HAKKINDA!

Sayın meslektaşımız; 17 Ocak 2020 Cuma (yarın) günü Oda Konferans Salonumuzda saat 10.45’de 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu kılınan e-fatura ve e-arşiv faturaların kullanılmasıyla ilgili Türk Eczacıları Birliğinden de katılımıyla bir eğitim toplantısı yapılacaktır. Yarın ayrıca saat 12.30’da Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve ÜTS işlemlerinin anlatılacağı MTSağlık Bölge Müdürü Sayın Ziya BALTACI’nın sunum yapacağı bir eğitim toplantısı daha yapılacaktır. Katılımınızı rica ederiz.


Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkı...

Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkında.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.5.2 Reçetelerin geçerli olduğu süre” başlıklı maddesi; “(1) İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. …” şeklindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, reçetelerin, tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde Medula Sistemine işlenmemesi halinde sisteme kayıt edilmesinin mümkün olmayacağı şekilde Medula’da d...


VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Merve Eczanesi sahibi Ecz. Meral PEKER'in babası Muharrem DAĞDEVİREN vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindinamazından sonra Tavas Solmaz Mahallesinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


11.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağl...

11.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında.

11 Ocak 2020 tarihli ve 31005 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tıklayınız.


E- FATURA VE E ARŞİV KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.

E- FATURA VE E ARŞİV KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.

Değerli Meslektaşlarımız; Türk Eczacıları Birliği ve Kolaysoft Firması yetkililerinin katılımı ile 17Ocak 2020 Cuma günü saat 10:45’deOdamız Toplantı Salonunda E- Fatura ve E Arşivkonusunda bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Katılımınız önemle rica olunur.


VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Çivril Bıdıroğlu Eczanesi sahibi Ecz. Osman KORKUSUZ'un kızı Gülin KORKUSUZ vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Çivril Çarşı Camiden kaldırılıp Çivril Mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


Denizli Merkez nöbetçi eczanelerin kan ürünü reçetelerini karşılamalar...

Denizli Merkez nöbetçi eczanelerin kan ürünü reçetelerini karşılamalarında yapılan düzenleme  hakkında;

Sayın meslektaşımız, Bilindiği gibi Denizli Merkezde 7 tane nöbetçi eczanemiz bulunmaktadır. Odamızdan dağıtımı yapılan ve/veya kota dahilinde olan reçeteler hasta/hasta yakının nöbetçi eczanelere gitmesi durumunda buralardan kotalarına işlenerek reçeteler karşılanabiliyordu. Bu durum özellikle kan ürünü reçetelerinde eczanelerin kota fazlalığı dolayısıyla eczaneler arası dengesizlik yarattığından 13 Ocak 2020 Pazartesi gününden itibaren merkezde bulunan nöbetçi eczaneler içinden kan ürünlerini karşılayabilecek nöbetçi eczaneler oda web sayfamızda ayrıca yaz...


E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan G...

E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında.

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete'deyayımlanan, belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan düzenlemeler gereğince, Birliğimizin 13.12.2019 tarihli duyurusu ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir; 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ...


(GÜNLÜ) APTAMİL TOPLANTISI.

(GÜNLÜ) APTAMİL TOPLANTISI.

Aptamil toplantısına katılmak için lütfen 10.02.2020 Pazartesi gününe kadar odamıza isim yazdırınız.


Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygula...

Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında.

ürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş” nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg” ve “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 20 mg” adlı ürünlerin aşağıdaki ve ekte liste halinde yer alan ilgili parti numaralılarına güvenlik gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. Sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandı...


ŞUBAT-MART-NİSAN 2020 KIŞ DÖNEMİ NÖBET LİSTESİ HAZIRLIĞI (MERKEZ)

ŞUBAT-MART-NİSAN 2020 KIŞ DÖNEMİ NÖBET LİSTESİ HAZIRLIĞI (MERKEZ)

Şubat-Mart -Nisan 2020 kış dönemi gece nöbet (merkez) listeleri hazırlanacağından, nöbet bölgesi değişen ve nöbete girmek/çıkmak isteyen eczanelerin odamıza bir dilekçeyle 10 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Not: 1-Mazeret dilekçesi alınmayacaktır. 2- Eczane nöbet döneminde nöbetini 3 kereden fazla tutmazsa nöbetlerden çıkarılacaktır.


Daha Nereye Kadar! Basına ve kamuoyuna,

Daha Nereye Kadar!  Basına ve kamuoyuna,

1 Ocak 2020 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, bir meslektaşımıza ve çocuklarına eczane nöbeti esnasında üzüntü verici bir saldırıda bulunulmuştur. Türk Eczacıları Birliği olarak; meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, saldırıyı kınıyoruz. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz gibi sağlıkta şiddetin ivmesi son yıllarda artmış ve acilen ciddi önlemler alınması gereken toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Ülkemizde her gün ortalama 40 sağlık çalışanı fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmaktadır; bu durum sağlık çalışa...


DEVREN SATILIK ECZANELER.

DEVREN SATILIK ECZANELER.

İncilipınar ASM Karşısında devren satılık eczane Tel: 533 437 38 66 - - - Şehir değişikliği nedeniyle Kayıhan'da devren satılık eczane Tel: 532 648 10 31- - -Aydın/Kuyucak ilçesinde nakil nedeniyle devren satılık eczane Tel: 506 546 33 48 - - - Aktepe Toki'de Devren Satılık Eczane (Cankurtaran) 532 363 02 53 - - - Çamlık'da bulunan Saraçoğlu Eczanesi Devren Satılık 541 242 19 30 - - Eczane Nakli nedeniyle Çivril Bölgesinde Satılık Eczane 0 506 276 96 55 - -Forum Camlik Kiralik Eczane: Mevcut eczane magazasi direkt Forum Çamlık'dan kiralıktır. Irtibat: Avm yönetimi. 0258 2951850...


TİTCK’nın Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçlerine İlişkin Duyurusu ...

TİTCK’nın Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçlerine İlişkin Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 31.12.2019 (bugün) “2019/ÜTSG-13 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu” başlıklı olarak yayımlanan duyuruda meslektaşlarımızın yürüteceği işlemlere yönelik olarak; “2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu” ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların izah edildiğine değinilerek; anılan duyuru’daki hükümlere ilişkin olarak; SGK...