Tüm Duyurular

 

KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KAN ÜRÜNÜ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 01.10.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde; 10.603.375,13 TL?lik Kan Ürünü tutarının 07 Ekim 2009 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur.


KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin 01.10.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde; 33.462.589,65.-TL?lik katılım payı tutarının 07 Ekim 2009 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacağı bilgisi alınmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur.


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y...

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 30.09.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 30.09.2009 tarih (Bugün) ve 27362 sayılı Resmi Gazete?de, Sağlık Bakanlığı?nca ?Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlanmıştır: Bu yönetmelik ile, daha önce 01 Ekim 2009 tarihinde başlanacağı bildirilmiş olan ?ilaç ambalajlarına karekod eklenmesi? uygulaması, 01 Ocak 2010 tari...


TEB.BASIN AÇIKLAMASI HK.

TEB.BASIN AÇIKLAMASI HK.

BASIN AÇIKLAMASI TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak'ın açıklamasıdır; İLAÇ DOĞRU KULLANILMADIĞINDA ZEHİRDİR! LÜTFEN ECZACINIZA DANIŞIN! Değerli Basın Mensupları, Antalya?nın Kumluca ilçesinde bir eczane çalışanının bir anlık dalgınlığı sonucu, şeker hastalığında kullanılan bir ilacın bebeğin ilaçlarının içine karışması ve ailenin ilacı bebeğe vermesi akabinde bebeğin yoğun bakıma girmesi, söz konusu eczacı meslektaşımız gibi, bu olayı basından duyan 24.000 eczacımızı ve bizleri de son derece üzmüştür. Öncelikle, Birliğimiz, ilacın sadece eczacı tarafından ve eczacı danışmanlığınd...


1 EKİM'DE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU

1 EKİM'DE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU

1 EKİM'DE YAPILACAK EŞZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI HAKKINDA DUYURU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 29.09.2009 tarih ve 36.A.00.007146 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilindiği gibi, - Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) (Maliye Bakanlığı?ndan),- 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan) - Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmış ve ya...


5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA K...

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNLA BELİRLENEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNLA BELİRLENEN BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ 31.12.2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 30.09.2009 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. 30 Eylül 2009 tarih 27362 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 ncü Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uz...


HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU

HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU

Sayı : 00960/2009 28/09/2009 HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin 25.09.2009 tarihli HERKES İÇİN E-SAĞLIK PROJESİ KAPANIŞ SEMPOZYUMU konulu yazısı aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Avrupa Birliği finansmanı ile Türk Eczacıları Birliği ve Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) ortaklığında yürütülmekte olan ?Herkes İçin E-Sağlık? Projesi Kapanış Sempozyumu; 1-2 Ekim tarihlerinde Ankara CK Hotel?de gerçekleştirilecektir. Sempozyum süresince İngiltere, İtalya, Slovakya ve Yunanistan?dan gelecek...


"ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TE...

Sayı : 00961/2009 28/09/2009 "ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL" İMZALANDI! DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 25.09.2009 tarih ve 36.A.00.7129 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, ?Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol? imzalanmıştır. Türk Eczacıları Birliği?nin, ilaç ve sağlık hizmeti sunan tüm eczanelerimiz ar...


YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KARARNAME SONRASINDAKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLEN...

YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KARARNAME SONRASINDAKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayı : 00962/2009 28.09.2009 YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KARARNAME SONRASINDAKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin Odamıza göndermiş olduğu 25.09.2009 tarih ve 36.A.00.007134 sayılı yazıları aşağıdaki gibidir. Bilgilerinizi rica ederiz. Hükümetin, aylardır üzerinde çalıştığı ve özellikle sağlık harcamalarında önemli tasarruflar yapılmasını planladığı ?Orta Vadeli Programı? çerçevesinde alınacak tedbirlerin ilaç ve eczacılık alanı üzerinde yaratacağı etkilerle ilgili endişelerimiz ve karşı çıkışlarımız çeşitli tarihlerde yapılan a...


RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 18 Eylül 2009 tarih, 27353 sayılı Resmi Gazete'de;- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)(Maliye Bakanlığı?ndan), - 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan) - Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Bakanlar Kurulu Kararı) yayımlanmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur. Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ için tıklayınız. Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız. Beşeri İlaçlar...


ZENTIVA ILAC FIRMASININ VADE VE TICARI ISKONTOLARLA ILGILI YAPMIS OLDU...

ZENTIVA ILAC FIRMASININ VADE VE TICARI ISKONTOLARLA ILGILI YAPMIS OLDUGU DUZENLEMELER

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyeti'nden gelen yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. ZENTIVA ILAC FIRMASININ VADE VE TICARI ISKONTOLARLA ILGILI YAPMIS OLDUGU DUZENLEMELER 36.A.00.00707818.09.2009, Ankara BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA, İlaç alım koşullarıyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş, Novartis Ürünleri A.Ş, Deva Holding A.Ş, Pfizer İlaç Firması, Bilim İlaç Sanayi Tic.A.Ş. ve Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Bayer Türk Kimya tarafından, Birliğimizce belirle...


TEMEL İLKYARDIM MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 10-11 EKİM 2009 ANKARA

TEMEL İLKYARDIM MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 10-11 EKİM 2009 ANKARA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen " Temel İlkyardım?? Meslek İçi Eğitim Programı ile ilgili yazı aşağıdadır. Ecz. Nurşen Dede 34.Bölge Eczacı Odası Genel Sekreteri TEMEL İLKYARDIM MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 10-11 EKİM 2009 ANKARA Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 10 ? 11 Ekim 2009 tarihlerinde ?Temel İlkyardım?? Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim, TEB Genel Merkezi? nde (Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9 Çankaya / ANKARA?da ) yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen meslekta...


İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI-KLİNİK ECZACILIK-FARMASÖTİK BAKIM MESLEK İÇ...

İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI-KLİNİK ECZACILIK-FARMASÖTİK BAKIM MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 15-20 EKİM 2009 ANKARA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heti'nden gelen yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Ecz. Nurşen Dede 34.Bölge Eczacı Odası Genel Sekreteri İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI-KLİNİK ECZACILIK-FARMASÖTİK BAKIM MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 15-20 EKİM 2009 ANKARA ?İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI - KLİNİK ECZACILIK - FARMASÖTİK BAKIM?? MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI - ANKARA Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 15 ? 20 Ekim 2009 tarihleri arasında ?İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI - KLİNİK ECZACILIK - FARMASÖTİK BAKIM?? Meslek İçi Eğit...


FIP 69 UNCU DÜNYA KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

FIP 69 UNCU DÜNYA KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

FIP 69 UNCU DÜNYA KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) 1912 yılında kurulmuş olan ve dünya çapında 80 ülkeden 122 üye kuruluşa ve 4000 adet bireysel üyeye sahip yaklaşık iki Milyon eczacıyı temsil eden; eczacı ve eczacı bilim insanlarının şemsiye örgütüdür. Her yıl bir üye ülkede düzenlenen Kongreler ile üyelerinin deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını birbirleriyle paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. Türk Eczacıları Birliği?nin yaklaşık 3 yıllık çabası sonucu bilimsel olarak eczacılık alanının en büyük organizasyonlarından biri olan Uluslararası Eczacılı...


BAYER ILAC FIRMASININ VADE VE TICARI ISKONTOLARLA ILGILI YAPMIS OLDUGU...

BAYER ILAC FIRMASININ VADE VE TICARI ISKONTOLARLA ILGILI YAPMIS OLDUGU DUZENLEMELER

BAYER ILAC FIRMASININ VADE VE TICARI ISKONTOLARLA ILGILI YAPMIS OLDUGU DUZENLEMELER 36.A.00.07045Ankara, 16.09.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA İlaç alım koşullarıyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş, Novartis Ürünleri A.Ş, Deva Holding A.Ş, Pfizer İlaç Firması, Bilim İlaç Sanayi Tic.A.Ş. ve Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, Birliğimizce belirlenen referanslara uygun olarak düzenlemeler yapılmış ve tarafımızca duyurulmuştu. Bayer İlaç Firması ile Birliğimiz arasında yapıl...


FEDA EDECEK BİR TEK ECZANEMİZ BİLE YOK!

FEDA EDECEK BİR TEK ECZANEMİZ BİLE YOK!

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyetinden gelen yazı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. FEDA EDECEK BİR TEK ECZANEMİZ BİLE YOK! Değerli Meslektaşlarımız, Son birkaç aydır kamu, sağlık ve ilaç harcamalarının artmasını gerekçe göstererek uzun bir süredir bu harcamaları azaltma yönünde çözüm arayışlarını, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kamu kurum iskontolarının artırılması ekseninde sürdürmekte idi. Bu süre içinde Türk Eczacıları Birliği olarak biz de, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem Sağlık Bakanlığı nezdinde çok sayıda girişimde bulunup görüşme gerçekleşti...


BASIN AÇIKLAMASI HK.

BASIN AÇIKLAMASI HK.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ İLE 51 BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASIDIR; FEDA EDECEK BİR TEK ECZANEMİZ BİLE YOK! Değerli Basın Mensupları, Son birkaç aydır kamuoyunun gündemine de taşınan yaygın ifade; kamu sağlık ve ilaç harcamalarındaki yükselmedir. Bu ?sorunun? çözüm yolu, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kamu kurum iskontolarının artırılması olarak ifade edilmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bizler, böylesi bir ?çözümün? ancak yeni ve büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olacağını Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sayın Sağlık Bakanı ile y...


DİGİTURK VE MOBİLVİZYON İLE İMZALANAN SÖZLEŞME HAKKINDA

DİGİTURK VE MOBİLVİZYON İLE İMZALANAN SÖZLEŞME HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez HEyeti'nden 10.09.2009 tarihli yazı aşağıdadır.Bilgilerinizi rica ederiz. DİGİTURK VE MOBİLVİZYON İLE İMZALANAN SÖZLEŞME HAKKINDA 36.A.00.06936Ankara, 10.09.2009 BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA; Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti, 34 üncü Olağan Kongre kararı uyarınca, eczanelerde yayın yapacak, hasta bilgilendirme amaçlı bir tematik kanal oluşturulması ve bu kanalda yer alacak programların, kapalı devre yayın ile tüm eczanelerden yayımlanması için medya kuruluşları ile sürdürülen görüşmeler sonucunda, ?eczanelerde gör...


BİLİM İLAÇ FİRMASININ VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZEN...

BİLİM İLAÇ FİRMASININ VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyeti 'nden gelen 11.09.2009 tarihli yazısı aşağıdadır.Bilgilerinizi rica ederiz. BİLİM İLAÇ FİRMASININ VADE VE TİCARİ İSKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA 36.A.00.00698911.09.2009, Ankara BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA, İlaç alım koşullarıyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş, Novartis Ürünleri A.Ş, Deva Holding A.Ş ve Pfizer İlaç Firması tarafından, Birliğimizce belirlenen referanslara uygun olarak düzenlemeler yapılmış ve tarafımızca duyurulmuşt...


ASTRA ZENECA İLAÇ FİRMASININ VADE VE TİCARİ ISKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞ...

ASTRA ZENECA İLAÇ FİRMASININ VADE VE TİCARİ ISKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, T.E.B. Merkez Heyeti'nin 11.09.2009 tarihli yazısı aşağıdadır. Bilgilerinizi rica ederiz. ASTRA ZENECA İLAÇ FİRMASININ VADE VE TİCARİ ISKONTOLARLA İLGİLİ YAPTIĞI DÜZENLEMELER HAKKINDA 36.A.00.06993 Ankara, 11.09.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlaç alım koşullarıyla ilgili, Servier, Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş, Novartis Ürünleri A.Ş, Deva Holding A.Ş, Pfizer İlaç Firması ve Bilim İlaç Sanayi Tic.A.Ş. tarafından, Birliğimizce belirlenen referanslara uygun olarak düzenlemeler yapılmış ve ...