Tüm Duyurular

 

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA MOR-TURUNCU REÇETELERİ GECE NÖBETÇİ ECZANE SIRALAMAS...

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA MOR-TURUNCU REÇETELERİ GECE NÖBETÇİ ECZANE SIRALAMASI

MOR - TURUNCU ADALET İNCEOĞLU ESİN


TÜLAY AKKOL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKİLİNİĞİ

TÜLAY AKKOL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKİLİNİĞİ

OdamızınTülay Akkol Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile yapmış olduğu protokol ekte sunulmuştur.


Altuzan I.V. Konsantre İnfüzyon Çözeltisi 100 mg/4 ml İsimli İlaç Hakk...

Altuzan I.V. Konsantre İnfüzyon Çözeltisi 100 mg/4 ml İsimli İlaç Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 24.02.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Altuzan I.V. Konsantre İnfüzyon Çözeltisi 100mg/4ml” adlı ürünün B7244B26 (SKT:05/2021) parti numaralısına ait numunelere yapılan inceleme ve analizler neticesinde numunelerin uygun bulunması sebebiyle ilgili partiye uygulanan satış blokajı işleminin kaldırıldığı bildirilmiştir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Kurum duyurusu için tıklayınız.


İLAÇ ARANIYOR

İLAÇ ARANIYOR

Elinde Morfia cr 100 - Clarıscan flk - Excalıba 40mg/10 mg .-Choriomon 2000 enj-pregnyl 5000-- Dideral tb.- Pulmicort 0.5 mg amp.-Estriol krem-Metacartin 1 gr 10 ml flk-Strath 250 ml.şurup-Jodid 100 mg tb.- Ursofalk süsp.-Carnitene çiğ.tb.-İressa 250 mg.tb-Sabril 500 mg -Karbakex 300Clexane 2000-Convulex CR 500mg - Entocort tb.-Salofalk lavman- .bulunan meslektaşlarımızın odaya bilgi vermeleri rica olunur.


Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düze...

Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Üniversite Hastanelerinde Düzenlenen Elektronik Olmayan Reçeteleri Hakkında.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan 13.02.2020 tarih, E.7638 sayılı "Elektronik Olarak Düzenlenmeyen Reçeteler" konulu yazı ile, üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmaması ve bu hastanelerde düzenlenen manuel reçetelerin, hastaneler ile hiyerarşik bağı bulunmayan il/ilçe sağlık müdürlüklerince onayının yapılamaması nedeniyle;üniversite hastanelerinde düzenlenen elektronik olmayan reçetelerin, reçete...


20 ŞUBAT PERŞEMBE MOR-TURUNCU GECE NÖBETÇİ ECZANE SIRALAMASI

20 ŞUBAT PERŞEMBE MOR-TURUNCU GECE NÖBETÇİ ECZANE SIRALAMASI

MOR-TURUNCU GÜLEÇ ÖZKAN DENİZİM


Desal 20 mg/2 ml İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti Adlı İlaçta Uygulana...

Desal 20 mg/2 ml İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti Adlı İlaçta  Uygulanan Satış Blokajı Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Metin Sağlık Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin ruhsatına sahip olduğu Desal 20 mg/2 ml İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti adlı ürünün 1904001, 1904002, 1904003, 1904004, 1905005, 1905006, 1905007 ve 1905008 parti numaralıları ile ilgili değerlendirmeler tamamlanıncaya kadar yukarıda belirtilen parti numaralı ürünlere İlaç Takip Sistemi’nde satış blokajı uygulandığı, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durd...


İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi...

İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, bugün (19.02.2020) yayımlanan"İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında”başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 18/02/2020 tarihinde yapılan Duyuru ile 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırıldığı, uygulamanın 19/02/2020 tarihi itibariyle geçerli olacağı bild...


TİTCK'nın Güncel Avro Kuruna İlişkin Duyurusu Hakkında.

TİTCK'nın Güncel Avro Kuruna İlişkin Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Tüm Firmaların Dikkatine” başlıklı olarak 18.02.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda; 14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; 1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin3,4037 TL’den3,8155 TL’ye arttırıldığı; 2- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkra...


İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Uygulanan Ürünler Hakkındaki TİTC...

İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Uygulanan Ürünler Hakkındaki TİTCK Duyurusu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 18 Şubat 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ de üretilen ekli liste halinde yer alan ürünlerin listede belirtilen partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’nde satış blokajı uygulandığı, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir. Ürünlerin parti numaralarına ait detay bilgiler ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Kurum duy...


2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu

2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı, Kura başvurularının18 Şubat 2020 Sal...


NÖBETÇİ ECZANE LİSTELERİ HAKKINDA.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTELERİ HAKKINDA.

Sayın meslektaşımız, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hasta/Hasta yakınlarından gelen şikayetler doğrultusunda bazı eczanelerin; Gece ve Pazar ve cumartesi nöbetçi eczane listelerini asmadıkları Ayrıca, Cumartesi gündüz açık-kapalı sistemi uygulayan bölgelerde o gün açık olan eczane bilgilerinin diğer eczanelerce asılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Herkesin İnternet ortamını kullanamadığı düşünüldüğünde bu durumun hasta ve hasta yakınlarına mağduriyet yaşattığı aşikardır. Eczanenizde nöbet listelerinin uygun bir yere asılmasıyla ...


Tüm Sağlık Kuruluşlarında Renkli Reçete Uygulaması Hakkında.

Tüm Sağlık Kuruluşlarında Renkli Reçete Uygulaması Hakkında.

Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğütarafından Odamıza gönderilen 12.02.2020 tarihli ve E.777 sayılı yazısıekte bilgilerinize sunulmaktadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında.

Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında.

Bilindiği üzere, Ürün Takip Sistemi ile ilgili süreçler Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülmekte olup, sisteme tabi olan ürünlerin geri ödeme süreçleri ile ilgili işlemler de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilmektedir. TİTCK Başkanlığı tarafından 31.12.2019 tarihinde yayımlanan “2019/ÜTSG-13 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu” ile verilen bilgiler konusundaKurum ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, sistemin Şubat ayı sonuna kadar sto...


2019 Kasım Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkı.nda

2019 Kasım Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkı.nda

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2019 Kasım Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri fatura bedellerinin 17.02.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


42. Dönem Merkez Heyeti Birinci Başkanlar Danışma Kurulu Ankara’da Ge...

42. Dönem Merkez Heyeti  Birinci Başkanlar Danışma Kurulu Ankara’da Gerçekleştirildi.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticileri, 42. Dönem Merkez Heyeti’nin ilk Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere 13 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da bir araya geldi. Toplantının gündeminde; 42. Dönem Merkez Heyeti Çalışma Programı, Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol Süreci ve Türk Eczacıları Vakfı senet değişikliği maddeleri yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak gerçekleştirdi. Ço...


KÜTLE SETLERİ (GRAM TAKIMI) BAŞVURU İŞLEMLERİ.

KÜTLE SETLERİ (GRAM TAKIMI) BAŞVURU İŞLEMLERİ.

Sayın meslektaşımız, 2020 yılında eczanelerimizde kullandığımız tartı aletlerine ait kütle seti (gram takımları) muayene başvurusu yaptıracak eczanelere ait TSE başvuru adımlarını gösterir oda çalışmamız ekte bilgilerinize sunulmuştur Not: Başvurular şubat sonuna kadar yapılacaktır. Yapmış olduğunuz başvuru çıktıları sorulduğunda ibraz edilmeküzere eczanenizde muhafaza edileceketir.


KABUL ETMİYORUZ! ONAYLAMIYORUZ!

KABUL ETMİYORUZ!  ONAYLAMIYORUZ!

Basına ve kamuoyuna, Son dönemde, çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen fark uygulamasının % 10’dan %5’e çekileceğine dair duyumlar almaktayız. Her şeyden önce bu uygulamadan halk sağlığının, yerli ilaç politikasının, yerli ilaç üreticilerinin ve eczacıların zarar göreceği aşikârdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen kısmın %5’e çekilmesi demek, vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısmın artması, ilaç alanının ve ilaç alım gücünün daraltılması anlamına gelmek...


AÇIK AİLE (TİYATRO OYUNU)

AÇIK AİLE (TİYATRO OYUNU)

Odamızdan tiyatro biletlerini temin edebilirsiniz. (biletler toplu olarak alındığından normal fiyatı 70 TL olan biletler eczacılarımıza özel fiyat 50 TL'den verilecektir)


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK...

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Kurumu ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesiyle ilgili odamızın yapmış olduğu örnek çalışma aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. DULOKSETİN ----------------------------ENDİKASYONLAR-------------------------------------------AÇIKLAMA ---------------------------------------------------- NÖROLOJİ 1. NÖROPATİK AĞRI (bu tanının yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı) 2. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI 3. MİGREN Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kuru...