Sağlık Müdürlüğü Duyuruları


Tüm Sağlık Kuruluşlarında Renkli Reçete Uygulaması Hakkında.

Tüm Sağlık Kuruluşlarında Renkli Reçete Uygulaması Hakkında.

Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğütarafından Odamıza gönderilen 12.02.2020 tarihli ve E.777 sayılı yazısıekte bilgilerinize sunulmaktadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


1. SINIF A SEVİYESİNDE ÜRÜN GERİ ÇEKME İŞLEMİ (DORMOFOL)

1. SINIF A SEVİYESİNDE ÜRÜN GERİ ÇEKME İŞLEMİ (DORMOFOL)

İl Sağlık Müdürlüğündengelen 10.01.2020 Tarih ve E.126 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


PLATİNUS BAKIM SPREYİ İSİMLİ ÜRÜN HAKKINDA.

PLATİNUS BAKIM SPREYİ İSİMLİ ÜRÜN HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 11.12.2019 Tarih ve E.629 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


ART DE HUİLE İSİMLİ ÜRÜNLER HAKKINDA.

ART DE HUİLE İSİMLİ ÜRÜNLER HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 11.12.2019 Tarih ve E.647 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


ART DE HUİLE İSİMLİ ÜRÜNLER HAKKINDA.

ART DE HUİLE İSİMLİ ÜRÜNLER HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğünden gelen 04.12.2019 Tarih ve E.496 Sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


E-RAPOR SİSTEMİ HAKKINDA.

E-RAPOR SİSTEMİ HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 22.11.2019 Tarih ve E.319 Sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


ÇALINAN İLAÇLAR

ÇALINAN İLAÇLAR

Sağlık Müdürlüğünden gelen 21.11.2019 Tarih ve E.290 Sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


GRİP AŞISI SATIŞI HAKKINDA.

GRİP AŞISI SATIŞI HAKKINDA.

Sağlık Mürülüğünün 21.11.2019 Tarih ve E.296 sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


ECZACILARA YÖNELİK FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİ.

ECZACILARA YÖNELİK FARMAKOVİJİLANS EĞİTİMİ.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 10.10.2019 Tarih ve E.37265 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


YURT DIŞI HASTALAR (SUT UYGULAMASI)

YURT DIŞI HASTALAR (SUT UYGULAMASI)

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 23.09.2019 Tarih ve E.34691 Sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


ECZANELERE ETİL ALKOL SATIŞI HAKKINDA!

ECZANELERE ETİL ALKOL SATIŞI HAKKINDA!

İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


REÇETE YWS (YARDIMCI WEB SERVİS) HK.

REÇETE YWS (YARDIMCI WEB SERVİS) HK.

İl Sağlık Müdürlüğünün 02.08.2019 Tarih ve E.28980 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI!

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI!

İl Sağlık Müdürlüğünün odamıza göndermiş olduğu muhtelif yazılar ekte bilgilerinize sunulmuştur.


YURT DIŞI ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU ECZACILAR HAKKINDA.

YURT DIŞI ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU ECZACILAR HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve E.24228 sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


MATBU RENKLİ REÇETELER İLE İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMLARININ TESLİMİ HAK...

MATBU RENKLİ REÇETELER İLE İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMLARININ TESLİMİ HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğünün 28.06.2019 Tarih ve E.24168 sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


(ACİL) ÜTS KAYDI OLMAYAN ECZANELER.

(ACİL) ÜTS KAYDI OLMAYAN ECZANELER.

İl Sağlık Müdürlüğünün 17.05.2019 Tarih ve E.19300 Sayılı yazısına göre; Günümüz itibariyleİTS kaydı yapmayan eczaneler bulunduğuve bu eczanelerin ivedi bir şekilde kayıtlarını yapmaları aksi halde İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığına bildirileceği bildirilmiştir. ÜTS Kayıt İşlemi Eczane imza yetkilisi tarafından https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresindeki "Başvuru" modülüne giriş yapıp Tıbbi Cihaz Firma Başvuru ekle ekranına geçilerek sırasıyla, o Faaliyet Alanı - Eczane o Eczacı T.C. Ki...


ECZA DEPOSUNDAN KAYBOLAN İLAÇLAR.

ECZA DEPOSUNDAN KAYBOLAN İLAÇLAR.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 16.05.2019 Tarih ve E.19010 Sayılı yazı ekte sunulmuştur.


KAYBOLAN ECZANE RUHSATNAMESİ.

KAYBOLAN ECZANE RUHSATNAMESİ.

Sağlık İl Müdürlüğü'nün 02.05.2019 Tarihli yazısı ekte sunulmuştur.


SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HAKKINDA.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HAKKINDA.

İl Sağlık Müdürlüğünün 26.04.2019 Tarih ve E.1538 Sayılı yazısı ekte sunulmuştur.


(İVEDİ) ECZANE RUHSATLARININ YENİLENMESİ.

(İVEDİ) ECZANE RUHSATLARININ YENİLENMESİ.

İl Sağlık Müdürlüğünün 28.02.2019 Tarih ve E.8241 Sayılı yazısında Eczane Ruhsatnamelerinin Sertifikalı Eczane Ruhsatnamesi olarak yenilenmesi gerektiği bildirilmektedir. Konuyla ilgili olarak; Meslektaşlarımızın sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir. --Eczanelere ait mevcut ruhsatname ASLI -- Eczacılara ait eczacılık fakültelerine giriş ve mezuniyet tarihlerinin gün-ay-yıl olarak yazılı olduğu ekte sunulan dilekçe (dilekçe örneği içintıklayınız…) --Eczacıların diplomalarının ön ve arka yüzlerinin okunaklı fotokop...