Sgk Duyuruları


PANDEMİNİN GÖLGESİNDE SAĞLIK VE ECZACILIK E-KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

PANDEMİNİN GÖLGESİNDE SAĞLIK VE ECZACILIK  E-KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Dünyamız, resmi kayıtlara göre 2019 yılı Aralık ayından bu yana, kısa sürede mesafeleri aşarak tüm ülkelere yayılan Covid-19 Pandemisi’nin gölgesinde yaşıyor. Ülkemizde ise 11 Mart’ta ilk vaka’nın görülmesinden bu yana 1 yıla yakın bir süre geçti. Eko-sistemin sağlığına bütüncül bir perspektifle yaklaşan; insan, toplum ve doğa yararına sağlık sistemini savunan demokratik bir meslek örgütü olarak 19-21 Şubat 2021 tarihleri arasında “Pandeminin Gölgesinde Sağlık ve Eczacılık” ana teması ile gerçekleştird...


HAZIR TIBBİ MALZEME DOZ DÜZELTME İŞLEMİ.

HAZIR TIBBİ MALZEME DOZ DÜZELTME İŞLEMİ.

Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin 12.01.2021 Tarih ve 17997168 Sayılı Doz Düzeltme Konulu yazısı ve formu ekte sunulmuştur.


2019 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri.

2019 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2019 Şubat Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri fatura bedellerinin 15.05.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


2018 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hk.

2018 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2018 Mart Ayı Hastane ilaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane ve Optik katılım payı tutarlarının 30.04.2018 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


21 Mart 2018 Tarihli ve 30367 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ...

21 Mart 2018 Tarihli ve 30367 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında.

21 Mart 2018 tarihli 30367 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayınlanmıştır. Sağlık Uygulama Tebliğinin; a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, b) 3 üncü maddesi 10/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) 4 üncü maddesi 15/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, ç) 29 uncu maddesi 19/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi...


Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçeteler Konusunda Medula Sis...

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçeteler Konusunda Medula Sisteminde Yayımlanan Duyuru.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, geçici koruma altındaki yabancılara ait ilaç faturaları ile ilgili olarak, bugün (19.03.2018) Medula Sistemi üzerinde bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru aşağıdaki şekildedir: “16.03.2018 tarih 2018/11208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine istinaden SGK ile anlaşmalı eczaneler tarafından karşılanan geçici koruma altındaki kişilerin reçetelerine ilişkin olarak; 16.03.2018 tarihi ve sonrasına ait faturalar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına düzenle...


SGK VERGİ BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA.

SGK VERGİ BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA.

Bazı eczanelerimize medula sistemi üzerinden vergi borcunun olup olmadığıyla ilgili uyarı gelmiştir. Medula sistemine “Maliye Bakanlığının 23.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği gereğince, Kurumumuzca yapılan ödemelerde ödeme yapılacak kişi ve kurumlara ait vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığını gösterir belgenin…” mesajı gelen meslektaşlarımızın İVEDİ olarak ilgili belgeyi odamıza getirilmeleri gerekmektedir. Medula sistemi mesajlar kısmınauyarı gelmeyen meslektaşlarımızın herhangi bir işlem yapm...


2017 Eylül Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

2017 Eylül Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2017 Eylül Ayı Hastane, Eczane, Optik ve Tıbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.12.2017 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Ha...

SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında.

9 Eylül 2017 tarihli 30175sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almakta olup, değişikliklerle ilgili detaylı bilgilendirme ve karşılaştırmalı tablo gün içerisinde web sayfamızda yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tıklayınız.


2017 Temmuz Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Ecza...

2017 Temmuz Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane Ve Optik Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgi; 2017 Temmuz ayı Hastane ilaç malzeme avansı, eczane kan ürünü ile eczane ve optik katılım payı ödemelerinin 28.08.2017 Pazartesi günü eczacılarımızın hesabında olacağı yönündedir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


5 Temmuz 2017 tarihli 30115 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değiş...

5 Temmuz 2017 tarihli 30115 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında.

05 Temmuz 2017 tarihli 30115 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve Komisyon kararı ekte yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.


SGK'nın Tıbbi Malzeme Fatura ve Eklerinin Iş Ve İşlemlerinin Yapılacağ...

SGK'nın Tıbbi Malzeme Fatura ve Eklerinin Iş Ve İşlemlerinin Yapılacağı Yerler Hakkındaki Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, tıbbi malzeme temini sözleşmelerinin fatura ve eki belgelerinin iş ve işlemlerinin yapılacağı müdürlükler hakkında, 29.05.2017 tarihinde "İL BAZINDA REÇETE/FATURA İNCELEME DAĞILIMI” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru şu şekildedir:


İlaç Temin Sözleşmeleri Ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Süre Uzatımı ...

İlaç Temin Sözleşmeleri Ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Süre Uzatımı Hakkında

İlaç temin sözleşmesi yenileme işlemleri için son tarih 31.05.2017 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, ilaç temini sözleşme formları ile tıbbi malzeme temini için sözleşme yapmak isteyen eczacılarımız tarafından doldurulacak formlar birlikte teslim edileceğinden, sözleşme yenileme süresinin ve şahıs ödemelerinin devam edeceği sürenin uzatılması taleplerimiz Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 26.05.2017 tarihinde iki duyuru yayımlanmıştır. “Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbb...


2017 YILI İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME FORMLARI HAKKINDA.

2017 YILI İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME FORMLARI HAKKINDA.

2017 yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme sözleşme formlarının odamızdan dağıtımına 24.05.2017 Çarşamba günü başlanacak olup, 29.05.2017 Pazartesi mesai bitiminde sona erecektir. (Odaya teslim 29.05.2017) 2017 SGK İlaç sözleşme bedelleri şöyledir; Not: Sözleşme satışları (EBS) programından yapıldığından aidat borcu olan üyelerimizin aidatlarını ödemeleri gerekmektedir. 2016 YILI HASILAT BİLGİSİ ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL 0-200.000 1.KADEME ...


SGK FATURA KESME İŞLEMLERİ HAKKINDA.

SGK FATURA KESME İŞLEMLERİ HAKKINDA.

28.04.2017 tarihinde internet sayfamızda yayınlanan duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ile ilgili revizyon görüşmeleri devam etmekte olduğundan, görüşmelerin sonuçlanması sonrasında, Protokolün 9.2 Maddesinde yer alan “9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre yapılır.” hükmü gereğince y...


2017 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

2017 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2017 Mart Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü ile Eczane ve Optik Katılım payı tutarlarının 02.05.2017 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


ÖNEMLİ !REÇETE/RAPOR DOZLARI HAKKINDA

ÖNEMLİ !REÇETE/RAPOR DOZLARI HAKKINDA

GELEN YAZI EKTE SUNULMUŞTUR.


SGK DOZ DÜZELTME, KAREKOD İPTALİ VS. İŞLEMLER HAKKINDA...

SGK DOZ DÜZELTME, KAREKOD İPTALİ VS. İŞLEMLER HAKKINDA...

SGK Doz düzeltme, Karekod iptali vs. işlemler geçici olarak dilekçe yazılarak 0 232 482 20 34 numaralı faksa gönderilecektir.


Valgansiklovir Etken Maddeli İlaçlar Hakkında

Valgansiklovir Etken Maddeli İlaçlar Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Birliğimize yapılan bildirimde; Valgansiklovir etken maddeli ilaç ile ilgili olarak; ilacın 100. güne kadar kullanımı haricinde daha uzun süreli kullanımlarında SUT hükmü gereği Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerince şahsa özel verilen “endikasyon dışı izin belgesi” ile mümkün olduğu belirtilerek, SUT eki “EK-4/E-Sistemik antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde yer alan söz konusu ilacın geri ödeme koşulunun 27.06.2016 tarihinde “..3 ay süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekim raporuna ...


2016 Haziran Ayı Hastane, Eczane ve Optik Fatura Tutarlarının Ödemeler...

2016 Haziran Ayı Hastane, Eczane ve Optik Fatura Tutarlarının Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2016 Haziran Ayı Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarlarının 16.09.2016 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.