Teb Haberleri


Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında.

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvuruların,eys.titck.gov.tradresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden20/01/2020 - 18/02/2020tarihleri arasında alınarak eczacı yerleştirme işleminin yapılacağı, Başvuru s...


Linezone 2 mg/ml IV İnfüzyon Çözeltisi Hakkında.

Linezone 2 mg/ml IV İnfüzyon Çözeltisi Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 16.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Farmako Eczacılık A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Linezone 2 mg/ml IV İnfüzyon Çözeltisi” adlı ürünün 4518808 partisi ile ilgili olarak Kuruma iletilen bildirim nedeniyle gerekli inceleme ve analiz sürecinin başlatılmış olduğu ve analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği bildirilmiştir. Kurum duyurusu için tıklayınız.


KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz.

KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında SGK'ya Yapılan Başvurumuz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve Medula Provizyon Sistemi'nde belirtilen Kamu Kurum Iskontosu (KKİ) oranları ile ilaç dağıtım kanalları tarafından uygulanan KKİ oranları arasında bazı ilaçlar için uyuşmazlıklar olduğu bilinmektedir. Bahse konu ilaçlar sürekli artmakta olup, konuya dair bilgiler düzenli olarak Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmektedir. Hastalarımızın ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaratan ve meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açan bu durum ile ilgili olarak KKİ uygulanmayan ve/veya eksik uygulanan ilaçları i...


Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkı...

Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkında.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.5.2 Reçetelerin geçerli olduğu süre” başlıklı maddesi; “(1) İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. …” şeklindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, reçetelerin, tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde Medula Sistemine işlenmemesi halinde sisteme kayıt edilmesinin mümkün olmayacağı şekilde Medula’da d...


11.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağl...

11.10.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan SUT Değişikliği ve  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında.

11 Ocak 2020 tarihli ve 31005 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tıklayınız.


E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan G...

E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında.

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete'deyayımlanan, belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan düzenlemeler gereğince, Birliğimizin 13.12.2019 tarihli duyurusu ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir; 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ...


Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygula...

Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında.

ürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş” nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg” ve “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 20 mg” adlı ürünlerin aşağıdaki ve ekte liste halinde yer alan ilgili parti numaralılarına güvenlik gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. Sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandı...


Daha Nereye Kadar! Basına ve kamuoyuna,

Daha Nereye Kadar!  Basına ve kamuoyuna,

1 Ocak 2020 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, bir meslektaşımıza ve çocuklarına eczane nöbeti esnasında üzüntü verici bir saldırıda bulunulmuştur. Türk Eczacıları Birliği olarak; meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, saldırıyı kınıyoruz. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz gibi sağlıkta şiddetin ivmesi son yıllarda artmış ve acilen ciddi önlemler alınması gereken toplumsal bir yaraya dönüşmüştür. Ülkemizde her gün ortalama 40 sağlık çalışanı fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmaktadır; bu durum sağlık çalışa...


TİTCK’nın Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçlerine İlişkin Duyurusu ...

TİTCK’nın Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçlerine İlişkin Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 31.12.2019 (bugün) “2019/ÜTSG-13 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu” başlıklı olarak yayımlanan duyuruda meslektaşlarımızın yürüteceği işlemlere yönelik olarak; “2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu” ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların izah edildiğine değinilerek; anılan duyuru’daki hükümlere ilişkin olarak; SGK...


VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında.

VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 27.12.2019 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayımlanan ve 27.12.2019 tarihli Bölge Eczacı Odası yazımız ile duyurulan “VERBİS’e Kayıt Tarihlerinin Uzatılması” konulu duyuru, 28 Aralık 2019 Tarihli ve 30992 Sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararı için tıklayınız.


Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesinde ...

Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesinde  TİTCK Tarafından Yapılan Güncelleme Hakkında.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25.01.2016 tarih ve 88866997-505.99 sayılı yazı ile modafinil etken maddeli ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, kesinlikle reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtların ilgili mevzuat doğrultusunda tutulması gerektiği bildirilmiş, ilgili düzenleme Birliğimizin 28.01.2016 tarih ve 694 sayılı Bölge Eczacı Odası yazısı ile duyurulmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.titck.gov.tr adresinde uyuşturucu ve psikotrop maddeler bölümünde yer alan “Normal Reçete İle Verilmesi Gere...


Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Duyurusu Hakkında.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Duyurusu Hakkında.

Bilindiği gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekm...


2019 Kasım Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında.

2019 Kasım Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2019 Kasım Ayı Hastane ilaç malzeme avansı, Eczane kan ürünü ödemeleri ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri katılım payı tutarlarının 30.12.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.


Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmel...

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, bugün, 27 Aralık 2019 tarihli 30991 sayılı Resmi Gazetede “Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler,01 Ocak 2020tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik metni ve yönetmelikte yapılan düzenlemelerin yer aldığı karşılaştırmalı tablo ektedir. 27.12.2019 tarihi Yönetmelik değişikliği metni için tıklayınız. Değişikliklerin yer aldığı karşılaştırmalı tablo iç...


SGK’nın Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alın...

SGK’nın Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına Dair Duyurusu Hakkında.

2018 yılı içinde, bazı bölgelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir pilot uygulama başlatılarak hastalara düzenlenmiş olan manuel reçete, rapor ve izlem formu gibi kağıt evrakların, meslektaşlarımız tarafından taranarak Medula Eczane sistemine eklenen "Doküman yükle" sekmesi aracılığıyla kayıt edilmesi istenmiş, Birliğimiz tarafından Kuruma yapılan yazılı başvuru ile, hekimlerin kağıt olarak düzenlediği reçetelerin, eczanelerde tarama gibi yöntemlerle dijital hale getirilerek sisteme e-reçete gibi kaydedilmesi, reçetenin kağıt nüshasının eczanede sak...


Anzatax 150mg /25 ml Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren 1 Flakon İsimli İl...

Anzatax 150mg /25 ml Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren 1 Flakon İsimli İlaçta Yapılan Geri Çekme İşlemi Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25.12.2019 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda; Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.” nin ithal ruhsatına sahip olduğu “ANZATAX 150mg /25 ml Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren 1 Flakon” isimli müstahzarın F016842AC serisinin, ürün stabilite çalışması sırasında (18 ayında) tespit edilen 2 plakta sterilitenin spesifikasyon dışında olması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre ürünün F0...


Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında.

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında.

Piyasa koşullarındaki rahatlamayla birlikte; Üyelerimize Sandığımızca kullandırılan kredi faizlerini de düşürmek amacıyla kredi faiz oranları yeniden düzenlenmiştir. mevcut kredi kullandırımfaiz oranı aylık%1,10düzeyinden%1,05düzeyine çekilmiştir. Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Türk Ekonomi Bankası aylık faiz oranı %0,99 olarak devam etmektedir. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir. Üyelerimize kullandırıl...


Yeni Dönem SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında.

Yeni Dönem SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında, Eczanelerden İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Yeni Dönem Protokolü hakkında 20.12.2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu binasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, GSS Eczane Protokol-Sözleşme ve Mevzuat Şube Müdürü Ecz.Meral Aksoy Kalıpçı, GSS Eczane Protokol-Sözleşme Şube Müdürü Ecz.Merih Dizici, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdü...


Sanal Ortam Üzerinden Satışı Yapılan Yanıltıcı Ürünler Hakkında.

Sanal Ortam Üzerinden Satışı Yapılan Yanıltıcı Ürünler Hakkında.

Herhangi bir denetime tabi olmayan mekânlardan, özellikle uydu kanallarından ve internet sitelerinden tanıtımı ve satışı yapılan çok sayıda ürün halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu bağlamda, internet adresleri üzerinden satışı yapılan ve üzerinde sadece bakım/destekleyici/surfaktan gibi maddelerinin olduğu ifade edilen "...........Mavi Su Saç Bakım Serumu" isimli ürün Birliğimiz tarafından temin edilerek Novagenix Bioanalitik İlaç Ar-Ge merkezimiz tarafından analizleri yapılarak içeriği hakkında bilgi sahibi olunmuştur. İnsan sağlığını y...


TİTCK Başkanlığının Dormofol Emülsiyon ile İlgili Duyurusu Hakkında.

TİTCK Başkanlığının Dormofol Emülsiyon ile İlgili Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 18.12.2019 tarihinde (bugün) “Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine” konu başlıklı yayımlanan duyuruda; Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Dormofol % 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon adlı ürünün 907027 partisi ile ilgili olarak Kuruma iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olduğu, analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması gerek...