Önemli Bilgiler


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK...

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Kurumu ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesiyle ilgili odamızın yapmış olduğu örnek çalışma aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. DULOKSETİN ----------------------------ENDİKASYONLAR-------------------------------------------AÇIKLAMA ---------------------------------------------------- NÖROLOJİ 1. NÖROPATİK AĞRI (bu tanının yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı) 2. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI 3. MİGREN Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kuru...


Seftriakson (desefin, unacefin, forsef, novasef, rocephin vs gibi) ...

Seftriakson   (desefin, unacefin, forsef, novasef, rocephin vs gibi)  ödenme şartı

SUT şartlarından biri UHP-72 olan uzman doktor (aile hekimi dahil) tarafından antibiyotiğin kullanılması gereken endikasyonlarda 72 saatlik (3 günlük) dozu yazabilirler; özel endikasyon gerekmeden (pnömoni, bronsektazi, osteomiyelit, gonore vs gibi)