ECZANE VİTRİNİNE ASILAN NÖBETÇİ VE AÇIK ECZANE LİSTELERİ HAKKINDA..!

Sayın meslektaşımız,

Eczane vitrinlerine asılan nöbet listeleri hasta ve hasta yakınlarınca özellikle cumartesi açık olan eczane listeleri gece nöbetleriyle karıştırılmaktadır. Bu konuda mağduriyetler yaşanmakta olup odamıza ve sağlık müdürlüğüne nöbet listelerinin karıştırılmasından dolayı şikayetler gelmektedir. Olası karışıklıklar için odamızca ekte sunulan Gece-Pazar nöbetçileri ve cumartesi açık eczane listesi başlıklı A4 çıktıları hazırlanmıştır. Listeleri asarken baş taraflarına ilgili çıktıların alınarak asılmasını rica ederiz.

Örnek kullanım

Cumartesi Gündüz

Gece-Pazar