2020 YILI ODA AİDATLARI HAKKINDA.

Sayın meslektaşımız,

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55/b maddesine istinaden, yıllık aidatın en geç Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2020 yılına ait bazı meslektaşlarımızın oda ve teb aidatlarını ödemedikleri görülmüştür. Temmuz ayı itibariyle tekrar güncellenecek olan oda aidatlarınızı ödemenizi rica ederiz.

Aidatlarla ilgili bilgilendirme aşağıda sunulmuştur.

https://www.denizlieczaciodasi.org.tr/haber-5764