Corona virüsü hakkında eczanelerimizde uygulanacak tedbirler..!

Sayın meslektaşımız,

Corona virüsü ile yapılacak mücadele kapsamında Türk Eczacıları Birliği tarafından üyemiz eczanelerin uygulaması gereken esas ve usulleri belirtir liste yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca halkımızı konu hakkında bilgilendirici ve eczanelerin girişine asılması gereken yazıda ekte bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın, kendi ve eczane çalışanlarının sağlığı başta olmak üzere, halk sağlığı konusunda gerekli özeni göstermelerinin asli görevleri olduğunu tekrar hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.

Eczacıların Takip Etmesi Gereken Temel İlkeler

Cama Asılacak Bilgilendirme