2019 ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ) SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

2019 Ceza ve Tevkif Evleri ile sözleşme yapma/yenileme talebinde bulunan eczanelerin sözleşme formları Odamıza gelmiştir.

50 TL Karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formlarının en geç 20 Kasım 2019 Çarşamba mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Sözleşme için gerekli evraklar;

Sözleşme yenileyecek olanlar için;

1) Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,

2) İnternet Vergi dairesinden alabileceğiniz 2018 yılı hasılatını gösteren form (Eczane Bilgi Formu)

3) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

4) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

6) Kurumla sözleşme yenilemek için dilekçe

İlk defa sözleşme yapanlar için;

1) Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

2) Ruhsat Fotokopisi,

3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

5) İnternet Vergi dairesinden alabileceğiniz 2018 yılı hasılatını gösteren form (Eczane Bilgi Formu)

6) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

7) Kurumla sözleşme yapmak için dilekçe,