ODAMIZDA OLUŞTURULACAK KOMİSYONLAR HAKKINDA!

Sayın meslektaşımız;

Yeni dönemde odamızda sizlerin de katkılarıyla aşağıdaki komisyonların oluşturulması planlanmaktadır. Komisyonlarda çalışmak isteyen gönüllü meslektaşlarımızın isimlerini odamız personeli Çiğdem DEMİRAĞA’a yazdırmaları rica olunur.

KOMİSYONLAR;

 • SGK Medula ve İşletim Programları Komisyonu; Ecz. Mustafa SAĞLAM
 • İlaçta Durum Komisyonu; Uzm.Ecz. Emrah KISMETLİ
 • Eczane Ekonomileri ve Eczane İşletmeciliği Komisyonu; Ecz. Akın Umut GÜREL
 • Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu; Ecz. Fatma GÜNDÜZ
 • Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu; Ecz. Arzu KÖKNAR
 • SUT Komisyonu; Ecz. Öner GÜLMEZ
 • Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu; Ecz. Aslı BEK
 • Kooperatif Komisyonu; Ecz. Pelin AYDIN ÖDEMİŞLİ
 • Deontoloji Komisyonu; Ecz. Hasan HAZER
 • Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu; Ecz. Özgür BÜYÜKÜNAL
 • Nöbet Komisyonu; Ecz. Akın Umut GÜREL, Ecz. Fatma GÜNDÜZ, Ecz. Pelin AYDIN ÖDEMİŞLİ
 • Gençlik ve Sosyal İşler Komisyonu; Ecz. Akın Umut GÜREL, Ecz. Aslı BEK, Ecz. Mustafa SAĞLAM