(ACİL) ÜTS KAYDI OLMAYAN ECZANELER.

İl Sağlık Müdürlüğünün 17.05.2019 Tarih ve E.19300 Sayılı yazısına göre; Günümüz itibariyle İTS kaydı yapmayan eczaneler bulunduğu ve bu eczanelerin ivedi bir şekilde kayıtlarını yapmaları aksi halde İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığına bildirileceği bildirilmiştir.

ÜTS Kayıt İşlemi

Eczane imza yetkilisi tarafından https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresindeki "Başvuru" modülüne giriş yapıp Tıbbi Cihaz Firma Başvuru ekle ekranına geçilerek sırasıyla,

o Faaliyet Alanı - Eczane
o Eczacı T.C. Kimlik No - Eczane Getir
o TİTUBB kaydı var mı?
 Yok ise ‘Hayır’
 Var ise ‘Evet’ - Firma Tanımlayıcı Numarası - TİTUBB dan Getir
o Kaydet

İşlem adımları izlenerek eczane kayıtları gerçekleştirilebilmektedir.

ÜTS Kaydı Olmayan Eczaneler