(GÜNCEL)2018 YILI SATIŞ HASILATLARININ ODAMIZA TESLİMİ

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün odamıza göndermiş olduğu yazı şöyledir;

Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün 7.15 numaralı maddesinde yer alan “...Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.” hükmü gereği eczanelere ait 2018 yılı Eczane Bilgi Formlarının (2018 yılı satış hasılatının) elektronik ortamdan alınarak üzerine sicil (18200......) numarasının yazılmasıyla birlikte kuruma gönderilecektir.

Buna göre;

Stok Affı Yoksa

  1. Elektronik ortamdan alınacak 2018 yılı satış hasılatının üzerine sağ üst köşeye SGK sicil numarası (1820......)yazılacak /elektronik ortamdan alamayanlar için Ek-5
  2. Stok affı yok dilekçesi.
  3. Stok affından yararlanmadım dilekçesi.

Stok Affı Var İse

  1. Elektronik ortamdan alınacak 2018 yılı satış hasılatının üzerine sağ üst köşeye SGK sicil numarası (1820......)yazılacak /elektronik ortamdan alamayanlar için Ek-5
  2. Stok affı var dilekçesi.
  3. Stok affı faturası olan eczanelerin fatura fotokopilerine “aslı gibidir” yazarak kaşe imza yapmaları ayrıca sağ üst köşeye sicil numaralarını yazmaları

Yukarıda madde madde sunulan evraklar sırasıyla bir poşet dosya içerisine konularak en geç 17 Mayıs 2019 cuma günü saat 14.30’da kadar odamıza teslim edilmelidir.