POŞET BEYANI HAKKINDA...

Geri Kazanım Katılım Payı (poşet) Beyannamesi hakkında.


1- Tüm eczaneler bu beyannamenin mukellefidir.
2- Beyannameyi nisan ayının 24. günü saat 23;59 kadar vermek zorundalar..
3- Beyannameler Üçer aylık dönemlerde verilecektir.
4- Beyanname hiç poşet kullanılmasada verilecektir.
5- Beyannameler elektronik ortamda verilecektir.
6- Beyanname vermeyenler ceza ödeyeceklerdir.

Not: Odamızda satılmakta olan kağıt keselerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır. (beyanname verilmeyecek)