(İVEDİ) ECZANE RUHSATLARININ YENİLENMESİ.

İl Sağlık Müdürlüğünün 28.02.2019 Tarih ve E.8241 Sayılı yazısında Eczane Ruhsatnamelerinin Sertifikalı Eczane Ruhsatnamesi olarak yenilenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

Meslektaşlarımızın sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

--Eczanelere ait mevcut ruhsatname ASLI

-- Eczacılara ait eczacılık fakültelerine giriş ve mezuniyet tarihlerinin gün-ay-yıl olarak yazılı olduğu ekte sunulan dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız…)

--Eczacıların diplomalarının ön ve arka yüzlerinin okunaklı fotokopileri.

Not: Dilekçede bulunan adres kısmına güncel adresler yazılacaktır. (Büyükşehir olduktan sonraki güncel adresleri)

Yukarıda istenen belgeler poşet dosya içerisine konularak en geç 7 Mart 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar odamıza getirilmesi rica olunur.

İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili yazısı için lütfen eki tıklayınız.

Ek dosya için tıklayınız...