VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN YAZI.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığından gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek dosya için tıklayınız...