SGK VERGİ BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA.

Bazı eczanelerimize medula sistemi üzerinden vergi borcunun olup olmadığıyla ilgili uyarı gelmiştir. Medula sistemine “Maliye Bakanlığının 23.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği gereğince, Kurumumuzca yapılan ödemelerde ödeme yapılacak kişi ve kurumlara ait vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığını gösterir belgenin…” mesajı gelen meslektaşlarımızın İVEDİ olarak ilgili belgeyi odamıza getirilmeleri gerekmektedir. Medula sistemi mesajlar kısmına uyarı gelmeyen meslektaşlarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.