İlaç Temin Sözleşmeleri Ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Süre Uzatımı Hakkında

İlaç temin sözleşmesi yenileme işlemleri için son tarih 31.05.2017 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, ilaç temini sözleşme formları ile tıbbi malzeme temini için sözleşme yapmak isteyen eczacılarımız tarafından doldurulacak formlar birlikte teslim edileceğinden, sözleşme yenileme süresinin ve şahıs ödemelerinin devam edeceği sürenin uzatılması taleplerimiz Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 26.05.2017 tarihinde iki duyuru yayımlanmıştır.

“Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ile İlgili Müesseselerin Dikkatine” başlıklı duyuru ile, Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşme Süresinin 30.06.2017 günü mesai bitimine kadar uzatıldığı ve halihazırda Kurumla sözleşme yapmış satış merkezleri de dahil olmak üzere şahıs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedellerinin 30.06.2017 tarihine kadar ödenmeye devam edeceği,

“2017 Eczane Sözleşmelerinin Yenilenmesi” başlıklı duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol uyarınca Kurumla sözleşmeli eczanelerin ilaç teminine esas sözleşmelerini yenilemeleri için belirlenen sürenin 30 Haziran 2017 Cuma mesai bitimine kadar uzatılmasının Kurumca uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Eczane Sözleşmelerinin Yenileme süresinin uzatılması hakkında duyuru için tıklayınız.

Tıbbi Malzeme Sözleşme Süresinin Uzatılması hakkında duyuru için tıklayınız.