İLAÇ ARANIYOR

Elinde Sebivo tb.Metotreksat 2.5 mg tb-Retrovir 200 mg tb.Convulex CR 500 - Wilkinson pomad- Solian 400 tb. Potasyum Fosfat - Plaguanil tb.-Enfulavir tb. Nervium tb-Budenofalk 3 mg.- Trileptal 300 tb-Sabril tb.- Morfia cr 100 - Clarıscan flk - Excalıba 40mg/10 mg .-Choriomon 2000 enj-pregnyl 5000-- Dideral tb.- Pulmicort 0.5 mg amp.- Estriol krem- Metacartin 1 gr 10 ml flk- Jodid 100 mg tb.- Ursofalk süsp.-Carnitene çiğ.tb.-İressa 250 mg.tb-Sabril 500 mg - Karbakex 300 Clexane 2000 - Entocort tb.-Salofalk lavman- .bulunan meslektaşlarımızın odaya bilgi vermeleri rica olunur.