xxxxx

Bilindiği üzere; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletleri için, 2 yılda bir (1 Ocak -28 Şubat tarihleri arasında ) eczanelerde kullandığımız tartı aletlerinin ölçü ve ayarlarının yaptırılması zorunludur. Aksi halde para cezası ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan rutin denetimlerde de eczanelerdeki tartı aletlerinin ayarlarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

4 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince; eczanelerimizde kullandığımız tartı aletlerinin gramlar hariç olmak üzere periyodik muayeneleri İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinden alınmış ve yetkili muayene servislerine vermiştir. Gramların muayene yetkisi ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ndedir.

Konuyla ilgili olarak, teraziler ve gramajlar için 2 ayrı işlem yapılacaktır.

1- Terazilerle ilgili yapılacak işlemler için lütfen tıklayınız…

2- Kütle ağırlık setleri için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

a. Ekte bulunan dilekçe örneği ile Denizli merkezde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne (ilçelerde Mal Müdürlüklerine) başvuru yapılarak 47,80 TL yatırılacaktır. Dilekçe örneği için tıklayınız…

b. Halk Bankası Delikliçınar Şb. 0360 05000011 veya TR11 0001 2009 3600 0005 0000 11 IBAN numarasına “Denizli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Hesabı” İl merkezi 30.-TL ilçe merkezleri 40.-TL olmak üzere para yatırılacaktır.

c. Muhasebe/Mal Müdürlüğü’ne ve Halk Bankasına yatırılan ücretlere ait dekontlar ekte sunulan dilekçeyle birlikte 25 Şubat 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar odamıza iletmenizi rica ederiz. Dilekçe örneği için tıklayınız…

2014 Yılında Terazi Beyannamesi veren eczaneler…