Seftriakson (desefin, unacefin, forsef, novasef, rocephin vs gibi) ödenme şartı

SUT şartlarından biri UHP-72 olan uzman doktor (aile hekimi dahil) tarafından antibiyotiğin kullanılması gereken endikasyonlarda 72 saatlik (3 günlük) dozu yazabilirler; özel endikasyon gerekmeden (pnömoni, bronsektazi, osteomiyelit, gonore vs gibi)