Tüm Duyurular

 

60mg Psödoefedrin İle Tuzlarını Kombine Olarak İhtiva Eden İlaçlar Nor...

60mg Psödoefedrin İle Tuzlarını Kombine Olarak İhtiva Eden İlaçlar Normal Reçeteyle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesine Alındı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan duyuru ile, 60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların 02.01.2019 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamına alındığı bildirilmektedir. Duyuru metni ve Kurum sayfasında yer alan, Normal reçeteyle verilmesi gereken İzlemeye tabi ilaçların Güncel listesi ekte yer almaktadır. Kurum sayfasında yayımlanan, Normal reçeteyle verilmesi gereken İzlemeye tabi ilaçların Güncel listesi için tıklayınız.


OCAK 2019 REÇETE TESLİM TARİHLERİ SON GÜN 11 OCAK CUMA SAAT 14:00

OCAK 2019 REÇETE TESLİM TARİHLERİ SON GÜN 11 OCAK CUMA SAAT 14:00

Önemli not:Bazı eczanelerin elden verilen bilgisayardan doldurulan dilekçeye döküm numarası yerine fatura numarası yazdığı ve bazı eczanelerin ise poşet renklerini karıştırdığıgörülmüştür. Bunun sonucunda SGK kurumunda teslimde ve ödemelerde sorun yaşanmıştır. Poşetleri ve dilekçeyi hazırlarken daha dikkatli olunmasını rica ederiz. MEDİKAL REÇETE POŞET CEPLERİNE 2 ADET DİLEKÇE KONULACAK! SGK Reçete tesliminde kurumca değişiklik olmuştur buna göre; Aşağıda sunulan reçete teslim formundan1 adet bilgisayardan doldurulup çıkartılarak (EL YAZISI İLE DEĞİL!!!)teslim edeceği...


Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Konulu Duyuru.

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Konulu Duyuru.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından 02.01.2019 tarihinde “Sertifikalı Eczanelerin Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru” yayımlanarak; Duyuru ile, sertifikalı eczane ruhsatnamesi düzenlenirken, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Duyuru metni aşağıdaki şekilde olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


Türk Telekom Statik IP Kampanyası Süre Uzatımı Hakkında.

Türk Telekom Statik IP Kampanyası Süre Uzatımı Hakkında.

Statik IP temin koşulları ile ilgili olarak, Türk Telekom tarafından eczacılara özel uygulanan kampanya koşullarında değişiklik yapıldığı konusunda meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımızdan yapılan bildirimler doğrultusunda, Türk Telekom yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek, kampanyanın mevcut koşullarla devam etmesi talep edilmiştir. Türk Telekom firmasından veya başka bir hizmet sağlayıcıdan internet hizmeti alan meslektaşlarımızın, Statik IP kampanyasından daha uygun koşullarda yararlanabilmeleri için Birliğimiz tarafından yapılan görüşmeler sonucun...


AHBYS’lerin E-Reçete Uygulamalarına 08.01.2019’dan İtibaren Dahil Edil...

AHBYS’lerin E-Reçete Uygulamalarına 08.01.2019’dan İtibaren Dahil Edilecek İller.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 02.01.2019 tarihinde yayımlanan “İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Aile Hekimliklerinin Dikkatine” başlıklı duyuru ile,08 Ocak 2019tarihinden itibarenBalıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalovaillerinin de e-reçete uygulamalarına dâhil edildiği, bu tarih itibariyle bahsi geçen illerde görev yapan bütün aile hekimlerinin tüm ilaçları E-reçete (Renkli Reçete) Sistemi kapsamında reçetelendirmesi gerektiği bildirilmektedir. Duyuru için tı...


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği.

31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.


CEZAEVİ ANLAŞMALI MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE..!

CEZAEVİ ANLAŞMALI MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE..!

Cezaevinde diş hekimi Ruşen Kağan Yardım göreve başlamıştır. Medula bilgileri şu şekilde olacaktır; Cezaevi reçetesi kurum kodu 11209901 dış hekimi dip.tescil no 40875 veya dr dip.no 2017/1901.11


28.12.2018 SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında.

28.12.2018 SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında.

28 Aralık 2018 tarihli 30639 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişikliklerin, yürürlükte bulunan SUT hükümleri ile karşılaştırılmasına ilişkin tablo Birliğimiz Planlama ve Koordinasyon Birimince hazırlanmıştır. Hazırlanan tablo ile SUT değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararına ekte yer alan linklerden ulaşılabilmektedir. Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız. Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tı...


Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi Duyur...

Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi Duyurusu.

ardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi Duyurusu Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarih ve E.239085 sayılı Makam Oluru ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Usul ve Esaslar kapsamında, yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlı...


Farmasötik Bakım Asistanı tebrp.

Farmasötik Bakım Asistanı tebrp.

Değerli meslektaşlarımız, Türk Eczacıları Birliği tarafından geliştirilen “Farmasötik Bakım Asistanı tebrp” destekleriniz ile gelişmeye devam ediyor. Yakın zamanda sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda tebrp mobil uygulamalarını kullanımınıza sunduk. Aktif kullanıcı sayımız 17.000’i aştı. Göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Bu sorumluluk bilinci ile geri bildirimleriniz doğrultusunda ilave birçok yeni geliştirme planladık. Çok yakında kullanımınıza sunmayı umuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen süreçte tebrp gelişt...


Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme, plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya/ tüketiciye ücret karşılığı verilmesini zorunlu tutmaktadır. 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenile...


SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Ha...

SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

28 Aralık 2018 tarihli 30639 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği metni, komisyon kararı ekte yer almakta olup, değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo gün içerisinde yayımlanacaktır. Tebliğ metni için tıklayınız. Komisyon kararı için tıklayınız.


Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esas...

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik kapsamında, yardımcı eczacılık uygulaması ile ilgili olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanan “Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar” metni ektedir. Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar metnine ulaşmak için tıklayınız.


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN YANINDAYIZ!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN YANINDAYIZ!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamaları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 27.12.2018 tarihinde yapılacak. Türk Tabipleri Birliği gibi bir sağlık meslek kuruluşunun savaşların, çatışmaların yaşandığı yerlerde sağlık açısından ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekmek istemeleri nedeniyle yargılanmaları üzüntü vericidir. Çünkü sağlık çalışanları meslekleri gereği, her koşulda yaşamın dilini konuşurlar. “Yurtta sulh cihanda sulh” şiarını kendilerine r...


Hâkimler ve Savcılar Kurulu Meslek Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldu...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Meslek Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol İmzalandı.

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen "Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ile bunların Emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde ödenir " hükmüne istinaden, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Birliğimiz arasında "Hâkimler ve Sav...


Serumların İTS Kapsamına Alınması Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında.

Serumların İTS Kapsamına Alınması Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında.

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan “İlaç Firmalarının Dikkatine (Serumların İTS kapsamına alınması hakkında)” başlıklı duyuru ile, 25 Nisan 2017 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı Ve Takibi Yönetmeliği gereğince, 31/12/2018 tarihinden itibaren büyük hacimli parenterallerin İlaç Takip Sistemi (İTS) kapsamına alınacağı bildirilmişti. Duyuruya istinaden, eczanelerde yer alan parenteral müstahzarlarla ilgili olarak nasıl bir işlem yapılması gerektiği konusunda Birliğimiz tarafından Türkiye İlaç...


E-reçete Pilot Uygulamalarına Dahil Edilen İller.

E-reçete Pilot Uygulamalarına Dahil Edilen İller.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "E-reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru" başlığı ile 15.05.2018 tarihinde yayımlanan 2018/2 sayılı Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçiş işlemlerinin 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirilmiş, konu 01.06.2018 tarih ve 4092 sayılı yazımız ile duyurulmuştu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından, 25 Aralık 2018 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayımlanan "İl Sağlık Müdürlükleri ve Aile Hekimlerinin Dikkatine" başlıklı duyuru ile, AHBYS'lerin (Ai...


TOPTAN İLAÇ SATIŞI YAPAN ECZANELER.

TOPTAN İLAÇ SATIŞI YAPAN ECZANELER.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21.12.2018 Tarih ve E.47879 Sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


DENİZLİ D TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU DUYURUSU

DENİZLİ D TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU DUYURUSU

Denizli DTipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 24.12.2018 Tarihli duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur.


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI.

Paü öğretim elemanı alım ilanı ekte sunulmuştur.