Tüm Duyurular

 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 211 SAYILI T...

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN PERSONELİN TEDAVİLERİ HAKKINDA DUYURUSU

05.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Kurumun web sitesinde (www.bumko.gov.tr) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personelin sağlık yardımları hakkında bir duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuru ile, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 5 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ”in, “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 n...


SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN YÜKSEK ÖĞRET...

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN DUYURU

37.A.00.00467Ankara, 29.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAT.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 28.01.2010 tarih, 1025 sayılı “Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık giderlerinin yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmasına ilişkin duyuru” yayımlanmıştır. Duyuruda, 2009 yılında kamu görevlilerinin genel sağlık sigortasına devrine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilen yazılarda, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrenci...


SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEM...

SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEMELERİ

SGK'NIN 23.01.2010 VE 26.01.2010 TARİHLİ KAMU KURUM İSKONTOSU DÜZENLEMELERİ Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden, 22.01.2010 ve 26.01.2010 tarihlerinde yayımlanan listelerle toplam 56 kalem ilacın kamu kurum iskontosu düşürülmüştür. Söz konusu listeler yazımız ekinde meslektaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.SGK Tarafından Yayımlanan 23.01.2010 Tarihli Liste İçin Tıklayınız.. SGK Tarafından Yayımlanan 26.01.2010 Tarihli Liste İçin Tıklayınız..


SAĞLIK, İLAÇ VE ECZACILIK İSTATİSTİKLERİ WEB SİTEMİZDE

SAĞLIK, İLAÇ VE ECZACILIK İSTATİSTİKLERİ WEB SİTEMİZDE

SAĞLIK, İLAÇ VE ECZACILIK İSTATİSTİKLERİ WEB SİTEMİZDE Türkiye, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine ilişkin temel sağlık, ilaç ve eczacılık istatistikleri, web sitemizin sol bölümündeki menüde "İstatistik" başlığı ile yayındadır. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.


SGK ÖDEMELERİNDEN DÜŞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA...

SGK ÖDEMELERİNDEN DÜŞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA

SGK ÖDEMELERİNDEN DÜŞÜRÜLEN MUAYENE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA Bilindiği gibi, Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili” başlıklı maddesinde yapılan düzenleme gereğince, sigortalı/hak sahibinin sağlık kuruluşlarındaki muayenelerine ilişkin muayene katkı payı, eczaneler tarafından tahsil edilmekte, Kurum tarafından eczanelere yapılan ödeme işlemlerinde, o fatura dönemindeki muayene ücretine ilişkin tutar, eczaneye yapılan ödeme tutarından kesilmektedir. Eczanelere yapılan geri ödeme tutarlarında, Kurum ...


UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR!

UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR!

21.01.2010BASIN AÇIKLAMASI Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK, GDO’lu ürünler ile ilgili bir basın açıklaması yapmıştır. Açıklama şöyle; UYARIYORUZ: GDO’LU ÜRÜNLER ÖLÜM DEMEKTİR! Dün basına da yansıdığı üzere, Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerin ithal edilmesinin önünü açan ve kapsamını genişleten Yönetmelik 20 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle birlikte, yürürlüğü 1 Mart’a ertelenen maddelere ilave edilen 5. madde çok büyük önem taşıyor. Bu madde, “GDO’lu ürünlerin bebek ...


SGK KAMU KURUM İSKONTOSU ORANLARI LİSTESİ ve KKİ UYGULAMALARINDA FARKL...

SGK KAMU KURUM İSKONTOSU ORANLARI LİSTESİ ve KKİ UYGULAMALARINDA FARKLILIK GÖRÜLEN İLAÇLAR LİSTESİ

SGK KAMU KURUM İSKONTOSU ORANLARI LİSTESİ ve KKİ UYGULAMALARINDA FARKLILIK GÖRÜLEN İLAÇLAR LİSTESİ Birliğimiz tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçların depolardan temin koşullarını içeren listeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan “Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasında Farklılık Görülen İlaçlar Listesi”, Birliğimiz resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 29.12.2009 ve 08.10.2010 tarihli haberlerimiz ile üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. Söz konusu liste...


DEVLET PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ REÇETELERİNİN KARŞILANMAMASI HK.

DEVLET PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ REÇETELERİNİN KARŞILANMAMASI HK.

Aksaray, 19/01/ 2010 Sayı: 00022 / 2010 Eczacı Odamız tarafından dağıtılan Pansiyonlu okullardaki parasız yatılı öğrencilerin ilaç giderlerinin hangi Kurum tarafından karşılanacağı konusunda şu an için Kurumlar arasında bir anlaşmazlık olup, sorunun çözümü konusunda T.E.B.Merkez Heyeti gerekli merciler ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu konu ile ilgili TEB’in web sayfasından duyurduğu yazısı aşağıdadır. Ancak bu sorun aşılana kadar 14 Ocak 2010 tarihine kadar verilen reçetelerin faturaları kesilerek ilgili kurumlara gönderilecek olup, 15 Ocak 2010 tarihinden sonra gelen reç...


SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DUR...

SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI

SGK TARAFINDAN İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜNÜN FESİH İŞLEMİNİN YÜRÜTÜMÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile, Eczane Sözleşmelerinin yürütümüne devam edeceği bildirilmiştir. Duyuru metni aşağıdaki şekildedir: "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği Arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanarak 01/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren ?Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol? (10.1) numaralı maddesine istinaden 16/12/2009 tarih...


SGK'NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TE...

SGK'NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TEB MERKEZ HEYETİNİN AÇIKLAMASI

SGK'NIN SÖZLEŞMELERİN YÜRÜTÜMÜNÜN DEVAMINA DAİR DUYURUSU İLE İLGİLİ TEB MERKEZ HEYETİNİN AÇIKLAMASI Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Birliğimiz arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan ?Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol?ün; noter aracılığıyla 16.12.2009 tarihinde yapılan tebligat ile tek taraflı olarak feshedilmesi işlemi T.C. Danıştay Onuncu Daire?nin 12.01.2009 tarihli kararı ile durdurulmuştur. Bu karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, işleme ilişkin savunma verildikten...


DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK PROVİZYON SİST...

DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK PROVİZYON SİSTEMİ'NDE YAYIMLANAN MESAJ HAKKINDA

DEVLET MEMURLARININ GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK PROVİZYON SİSTEMİ'NDE YAYIMLANAN MESAJ HAKKINDA BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacaktır. Ancak SGK?ya devri gerçekleşecek olan bu kişilerin kurumlarının, Kurum Provizyon Sistemi?nde tanımlı bulunmayan kodların...


SGK'YA DEVREDİLEN KURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK'YA DEVREDİLEN KURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SGK'YA DEVREDİLEN KURUMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMEKamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacaktır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık hizmetleri devralınacak kişilerin çalışmış oldukları Kurumların bu kapsam dahilinde olup olmadığı konusunda çeşitli tereddütler yaşanması üzerine Birliğimiz ile Kurumlar arasında...


BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA!

BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA!

BASIN AÇIKLAMASI-SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA! 15.01.2010 BASIN AÇIKLAMASI SÖZLEŞME SÜRÜYOR, ECZACININ SORUNU DA! Değerli Basın Mensupları, SGK 16 Aralık?ta 4 Aralık?taki sorunlarımıza dikkat çekmek için tüm Türkiye?de yaptığımız kapatma eylemimizi gerekçe göstererek sözleşmelerimizi feshetmişti. Fesih, 16 Ocak?tan itibaren geçerli olacak, bu tarihten itibaren hastalarımız için faturalı / fişli ilaç dönemi başlayacaktı. Hastalarımız bedelini ödeyerek ilaçlarını alacak, faturalarının karşılığını ise SGK?dan tahsil edecekti. Bu durum, hem hastalarımızın ilaca ulaşm...


KAMU PERSONELİNİN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK TARAFINDAN YAPIL...

KAMU PERSONELİNİN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA SGK TARAFINDAN YAPILAN DUYURU 37.A.00.00033315.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ?Kamu Personelinin GSS Kapsamına Alınması İle İlgili Duyuru? ile, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.201...


DEVLET MEMURLARI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMET...

DEVLET MEMURLARI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SGK'YA DEVRİ HAKKINDA DUYURU

DEVLET MEMURLARI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SGK'YA DEVRİ HAKKINDA DUYURU 37.A.00.000320 14.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 13.10.2010 tarihli ?Devlet Memurlarının ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri? hakkındaki duyuruya göre, Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILAN TEBLİGATIN ECZANELERE ULAŞMA...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILAN TEBLİGATIN ECZANELERE ULAŞMA TARİHİNE BAKILMAKSIZIN TÜM ECZANELERİN SÖZLEŞMESİ 16 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERSİZ KALACAK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILAN TEBLİGATIN ECZANELERE ULAŞMA TARİHİNE BAKILMAKSIZIN TÜM ECZANELERİN SÖZLEŞMESİ 16 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERSİZ KALACAK BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanarak 01.02.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İlaç Temin Protokolü, Kurum?un noter kanalı ile 16.12.2009 tarihinde yapmış olduğu Tebligat aracılığıyla, Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olmak kaydı ile tek taraflı olarak feshedilmiş...


11.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN SGK GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

11.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN SGK GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

11.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN SGK GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu?nun 16 Ocak?tan itibaren sözleşmeli tüm eczaneler için aynı anda geçerli olmak üzere 2009 yılı İlaç Alım protokolü?nü tek taraflı feshetmesinden sonra, dün akşam (11.01.2010) ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumu?nun davetiyle Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanlık Divanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı arasında bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede, Birliğimiz tarafından öncelikli olarak eczacıların sorunlarını dikkate alan ve hastalarımızı mağdur etmeyen bir çözüm için iyi niyetli yaklaşımı...


ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN CEZAEVİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENL...

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN CEZAEVİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN CEZAEVİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA 37.A.00.020504.01.2010 BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA, Bilindiği gibi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesine ilişkin Protokol 25.12.2008 tarihinde imzalanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hizmet verilecek olan hükümlü ve tutukluların özel bir statüde olmaları sebebiyle, oluşturulan Protokolün uyg...


STOK YÖNETİMİ VİDEOSU TEB AKADEMİ TV'DE YAYINDA

STOK YÖNETİMİ VİDEOSU TEB AKADEMİ TV'DE YAYINDA

STOK YÖNETİMİ VİDEOSU TEB AKADEMİ TV'DE YAYINDA STOK YÖNETİMİ VİDEOSU TEB AKADEMİ TV?DE YAYIMDA Sağlık alanında çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla, ilgili uzmanlar ve TEB Eczacılık Akademisi eğitimcileri tarafından verilen bilgiler ile hazırlanan videolar, web sayfamızın sağ sütununda bulunan ?TEB AKADEMİ TV?de yayımlanmaktadır. Son olarak, eczanelerde stok yönetimi ile ilgili Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Remzi Örten ile yapılan video çekimleri TEB AKADEMİ TV?de yayına girmiştir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur. ...


KOZMETİK - DERMAKOZMETİK MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 13-14 ŞUBAT 2010 -...

KOZMETİK - DERMAKOZMETİK MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 13-14 ŞUBAT 2010 - ANKARA

KOZMETİK - DERMAKOZMETİK MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 13-14 ŞUBAT 2010 - ANKARA ??KOZMETİK-DERMAKOZMETİK? MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 13 ? 14 ŞUBAT 2010 ANKARA Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından13 ? 14 Şubat 2010 tarihlerinde ??Kozmetik-Dermakozmetik? Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim, TEB Genel Merkezi?nde (Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9 Çankaya / ANKARA?da ) yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın www.eczakademi.org adresinde "Eğitim Rezervasyon Bölümü" üzerinden ulaşacakları kayıt formunu doldurm...