İLAÇ ARANIYOR

Elinde Purinethol tb.Sustanon amp.Tamoxifen tb . Nolvadex tb..- bulunan meslektaşlarımızın odaya bilgi vermeleri rica olunur.