(GÜNLÜ) PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞININ ER VE ERBAŞ REÇETELERİ HAKKINDAKİ YAZISI.

Piyade Tugay Komutanlığından gelen er ve erbaş reçetelerinin karşılanmasıyla ilgili olarak gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gelen yazıya göre er ve erbaş reçetesi karşılamak isteyen meslektaşlarımızın ekte sunulan protokolü doldurarak 03 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Protokol