2013 YILINDA ECZACILIK FAKÜLTESİNE GİRİP VE MEZUN OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE...

2013 yılında eczacılık fakültelerinde okumaya hak kazanmış olup okullarını bitiren eczacılarımızla bir dizi görüşmeler yapılmak istenmektedir. Konuyla ilgili olarak tarife uyan meslektaşlarımızın Ad, Soyad ve telefon numaralarını aşağıda bulunan iletişim kanallarının birine yapmaları rica olunur. (oda kaydı bulunanlar hariç)

TEB Başkanı sayın Erdoğan ÇOLAK'ın Yardımcı Eczacılıkla ilgili basın açıklaması şu şekildedir;

Sevgili gençler,
Yardımcı eczacılığa ilişkin sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz paylaşımları, gösterdiğiniz tepkileri büyük bir titizlikle ve dikkatle takip ediyorum. Kaygılarınızın farkındayım ve görüşlerinizi fazlasıyla önemsiyorum.
Türk Eczacıları Birliği olarak bugüne kadar gençlerimizi mesleğimizin geleceği, geleceğimizin güvencesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu bu düşünceyle kurduğumuz bir yapılanma. Zaman zaman bağımsız olarak zaman zaman Türkiye Eczacılık Kongreleri içerisinde düzenlediğimiz Gençlik Kongreleri, gençlerimizin kendilerini ifade edebilmelerine, sorunlarını tartışmalarına, gelecekleri için yol haritası çıkarmalarına imkân tanıyan zeminler. O nedenle gençlerimiz açısından mağduriyet yaratacak hiçbir davranışın ve girişimin içerisinde olmadık, olmayız, olmayacağız.
Yardımcı eczacılık, sizlerin önünde bir engel, gereksiz yere bir yıllık zaman kaybı, günü kurtarmaya yönelik bir uygulama değil. Yardımcı eczacılık, mesleğin yarınlara taşınması ve profesyonel sürdürülebilirliği açısından elzem bir uygulamadır. Şimdi ortaya çıkan, bir anda akla gelmiş ve yasaya konulmuş bir düzenleme değildir. Türk Eczacıları Birliği, Eczacı Odaları, Eczacılık Fakülteleri, kısacası tüm bileşenler yaklaşık 35 yıl önce yardımcı eczacılık üzerine düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya başlamışlar ve bunların neticesinde yardımcı eczacılık yasamıza girmiştir.
Yardımcı eczacılık, eczanede çalışan eczacı sayısının artması, halk açısından daha nitelikli eczacılık hizmeti, eczane açmadan önce eczane pratiğinin kazanılması açısından önem taşımaktadır. Yardımcı eczacılıkla birlikte eczanede üretilen hizmetin kalitesi kesintisiz olarak sürecektir.
Eczacının sağlık danışmanlığı rolünün güçlenmesinde, eczanenin tam bir sağlık merkezi haline dönüşmesinde yardımcı eczacılık kilit rol oynayacaktır.
Avrupa ülkelerinde eczacıların sundukları astım/koah, sigara bıraktırma, diyabet, obezite, tansiyon takip, aşılama gibi gelişmiş seviyedeki hizmetlerin sunulmasında yardımcı eczacılık destekleyici bir işlev görecektir. Meslek hakkımıza giden yollardan birisi de yardımcı eczacılar eliyle sunulan hizmetlerden geçmektedir.
Eczane sınırlaması dolayısıyla artık belli sayıda eczane açılabileceği için yardımcı eczacılık, gençlerimizin yardımcı eczacı olarak geçirdikleri sürenin ardından ikinci eczacı olarak eczanede çalışmaya devam edebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Aksi durum gençlerimizin işsizlikle yüz yüze kalması demektir. Kısa vadeli çıkarlar için uzun vadeli mesleki çıkarlar göz ardı edilemez.
Gençlerimizin sadece serbest eczanelerde değil mesleğimizin tüm sahalarında yer almasını arzu ediyoruz, bunun için yoğun çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki genç meslektaşlarımız hastanelerde, kamuda ve kurumlarda, ilaç sektöründe çok daha fazla istihdam edilsin, bu alanlarda çok daha fazla görünür olsun. Mesleğimizin yarınlara taşınabilmesi için vizyonumuzu genişletmek zorundayız. Ve bunu ancak sizlerle birlikte başarabiliriz.
Gençlerimizin yardımcı eczacılık konusunu önyargıdan uzak, soğukkanlı, çok boyutlu, bugünden geleceğe bakan bir perspektifle değerlendireceklerini umuyorum.
Ecz. Erdoğan Çolak
TEB Başkanı

İletişim:

bilgi@denizlieczaciodasi.org.tr

0 530 852 21 61 whatsapp

0 258 264 05 22 Oda Santral